Voorbereid op klimaatverandering

Schiphol is voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering. Een aantal jaren geleden hebben we een speciaal hydraulisch model laten ontwikkelen. Hiermee zijn diverse klimaatscenario’s doorgerekend. Op basis hiervan zijn nieuwe normen voor afwatering vastgesteld en maatregelen genomen.

Omdat Schiphol dicht bebouwd is, is er ook aandacht voor hittestress. Droogte, of te weinig water, is nog niet een probleem. Schiphol ligt in een polder en is omringd door een ringvaart.

Hoe past Schiphol de opvang en afvoer van water aan?

  • Op diverse locaties verbreden we de komende jaren het waterstelsel.
  • Nieuwbouwprojecten hebben een wateropgave en moeten bufferruimte voor water bevatten.
  • We bufferen water met groene daken. Die geven het water vertraagd aan het waterstelsel. Je ziet ze hier en daar op Schiphol, bijvoorbeeld bij het nieuwe mortuarium.
  • Sommige platte daken functioneren als wateropslag en voeren water vertraagd af.
  • Waar mogelijk, bijvoorbeeld bij parkeerruimte, wordt waterdoorlatende verharding gebruikt.
  • Bij de ingang van de kelders zijn goten aangebracht met pompen die de kelders droog houden.

Vinger aan de pols houden

Schiphol is op de goede weg maar houdt de vinger aan de pols. Watermanagement heeft continu onze aandacht.