Focus op 5 strategische pijlers

Royal Schiphol Group wil de positie van Mainport Schiphol handhaven en versterken door over de volle breedte succesvol te zijn. Om dit waar te maken, focussen we ons in onze strategie tot 2020 op vijf strategische pijlers: Sustainable & Safe Performance, Top Connectivity, Excellent Visit Value, Competitive Marketplace en Development of the Group.

Top Connectivity

De kracht van de Mainport Schiphol is, onder andere, het zeer grote netwerk van bestemmingen. Mede dankzij onze homecarrier en partners. Door dit fijnmazige netwerk is Schiphol een van de belangrijkste knooppunten van Europa. Een goede bereikbaarheid per weg en per spoor is essentieel voor de connectiviteit van onze luchthavens.

Excellent Visit Value

Luchtvaartmaatschappijen, reizigers en alle andere gebruikers van onze luchthavens mogen bij ons de beste kwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs verwachten. Onze ambitie is namelijk om ‘Europe’s Preferred Airport’ te zijn. De beleving van reizigers staat hierbij centraal. We investeren in voldoende hoogwaardige capaciteit en een hoogstaand commercieel aanbod. Verder investeren wij in digitale processen en middelen die de beleving van de reizigers en onze klanten verbeteren.

Competitive Marketplace

Onze luchthavens zijn goed bereikbaar over de weg en door de lucht en hebben goede parkeermogelijkheden. Twee belangrijke redenen waarom veel bedrijven onze luchthavens als aantrekkelijke vestigings- en verblijfslocaties zien. Om dit zo te houden bieden wij de mogelijkheden voor bedrijven om kennis en vaardigheden uit te wisselen en te combineren. Verder verbeteren we continu de kwaliteit van de werkomgeving door innovatieve huurconcepten en voorzieningen. We ontwikkelen faciliteiten voor vrachtbedrijven en logistieke dienstverleners.

Development of the Group

Synergie creëren binnen de groep, staat hoog op de agenda. Daarmee willen we de eigen organisatie verbeteren en de groep ontwikkelen naar een High Performance organisatie. We zetten ons actief in voor inclusief ondernemen encoördineren grote investeringsprojecten integraal. Verder breiden we onze internationale activiteiten uit; waarbij de focus ligt op luchthavens die strategisch relevant zijn voor Schiphol als mainport. Ons financiële beleid is solide en toekomstgericht.

Sustainable & Safe Performance

Duurzaamheid en veiligheid zijn de basisvoorwaarden voor alles wat wij doen. Deze twee thema’s overstijgen het belang van onze onderneming en vormt een vast en integraal onderdeel van onze besluitvorming. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en maken bewuste afwegingen tussen sociale, ecologische, commerciële en financiële belangen: people, planet, profit.

Een gezond en veilig werkklimaat voor medewerkers en een veilige omgeving voor reizigers en omwonenden hebben de hoogste prioriteit. We kunnen onze luchthavens alleen laten groeien door dit te doen in evenwicht met onze omgeving. Daarom blijven we investeren in een goede relatie met bestuurders, omwonenden, sectorpartners en de overheid.