Stimuleren elektrisch vliegen

Met een pilot op Rotterdam The Hague Airport stimuleert Schiphol Group de ontwikkeling van elektrisch vliegen. Hier staat de Pipistrel Velis Electro. Het is geschikt voor 2 personen. De Pipistrel is het eerste in Nederland geregistreerde elektrische toestel. Elektrisch vliegen kan de CO₂-uitstoot van de luchtvaart drastisch omlaag brengen.

Onderzoek om elektrisch vliegen op te schalen

Op Rotterdam The Hague Airport wordt met de Pipistrel kennis en ervaring opgedaan om elektrisch vliegen op te schalen. Ook wordt onderzoek gedaan naar de impact van elektrisch vliegen op het vliegveld. Commerciële vluchten zijn nog ver weg. Maar er wordt wel vooruitgang geboekt met elektrisch vliegen. Schiphol Group volgt de ontwikkelingen op de voet.

Het onderzoek op Rotterdam The Hague Airport doet Schiphol Group met partners van de Duurzame luchtvaarttafel (werkgroep innovatie en Actieprogramma Hybride elektrisch Vliegen) en RHIA (Rotterdam the Hague Innovation Airport) community.