SNBV financiële verslaggeving: Jaarverslagen

Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol Group als handelsnaam) en maakt voor haar jaarrekening gebruik van de concernvrijstelling van artikel 2:403 BW.

Financiële verslaggeving 2008