Maak kennis met de Raad van Commissarissen van Royal Schiphol Group - Onze Raad van Commissarissen

De taak van de Raad van Commissarissen van Royal Schiphol Group is het houden van toezicht op het bestuur van Schiphol Group en op de algemene gang van zaken. De Raad van Commissarissen geeft de directie ook adviezen. Een uitgebreide uitleg van alle taken kun je lezen in het reglement van de Raad van Commissarissen.

Raad van Commissarissen Royal Schiphol Group