Maak kennis met de Raad van Commissarissen van Royal Schiphol Group: Onze Raad van Commissarissen

De taak van de Raad van Commissarissen van Royal Schiphol Group is het houden van toezicht op het bestuur van Schiphol Group en op de algemene gang van zaken. De Raad van Commissarissen geeft de directie ook adviezen. Een uitgebreide uitleg van alle taken kun je lezen in het reglement van de Raad van Commissarissen.

Raad van Commissarissen Royal Schiphol Group

 • Louise Gunning-Schepers

  Voorzitter Raad van Commissarissen, voorzitter Selectie- & Benoemingscommissie en lid van de Sustainability & Safety commissie

 • Joop Wijn

  Vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen, lid van de Auditcommissie en lid van de Selectie- & Benoemingscommissie

 • Edward Arkwright

  Lid van de Raad van Commissarissen en lid van de Auditcommissie

 • Simone Brummelhuis

  Lid van de Raad van Commissarissen

 • Declan Collier

  Lid van de Raad van Commissarissen

 • Robert Jan van de Kraats

  Lid van de Raad van Commissarissen en voorzitter van de Auditcommissie

 • Mikael Olsson

  Lid van de Raad van Commissarissen, lid van de Remuneratiecommissie en lid van de Sustainability & Safety commissie