Missie: Connecting the Netherlands

Schiphol Group is een luchthavenonderneming met een belangrijke maatschappelijke opdracht. De luchthavens van de groep, en met name Amsterdam Airport Schiphol, creëren waarde voor de samenleving en de economie. Onze missie is Connecting the Netherlands: Nederland optimaal verbinden met de rest van de wereld. Zo leveren we een bijdrage aan de welvaart en het welzijn – in Nederland en ook daarbuiten.

De kern van de kracht van de Mainport Schiphol is het netwerk van bestemmingen. Dat is bepalend voor de bijdrage die we kunnen leveren aan de welvaart en het welzijn, in de metropoolregio Randstad, in Nederland, maar ook in landen, steden en gebieden waarmee we in verbinding staan.

Dankzij het netwerk staat Nederland in direct contact met de belangrijkste economische centra van de wereld en kunnen Nederlandse ondernemers wereldwijd zakendoen. Andersom versterkt het netwerk de concurrentiekracht van de eigen regio, die hierdoor een aantrekkelijke vestigingsplaats wordt voor internationale bedrijven. Zo ontstaat een concurrerende marktplaats; een vliegwiel voor economische groei. Door dit netwerk en alle daarmee samenhangende activiteiten optimaal te faciliteren, draagt Schiphol Group bij aan de welvaart. We noemen dat: Connecting to compete.

Het verbindingennetwerk is ook van grote sociale waarde. De luchthavens maken Nederland groter en de wereld toegankelijker. Hoe verfijnder het netwerk, hoe makkelijker het wordt met elkaar in contact te komen, kennis te delen en culturele verschillen te overbruggen. Zo dragen we ook bij aan het sociale netwerk en het welzijn. Het is een vorm van persoonlijke en culturele verrijking; een winst die zich niet alleen financieel laat uitdrukken. Oftewel: Connecting to complete.

In al ons handelen hebben we oog voor mens, milieu en omgeving. We zijn ons bewust van de impact die luchtvaartactiviteiten hebben. We realiseren ons dat de lusten en de lasten van de luchthaven niet evenredig in de omgeving zijn verdeeld. Samen met onze stakeholders werken we voortdurend aan het minimaliseren van de hinder; we investeren met name in het versterken van de leefbaarheid in de regio.