Lid Raad van Commissarissen: Robert Jan van de Kraats

Robert Jan van de Kraats - Raad van Commissarissen van Royal Schiphol Group

(1960, Nederlandse nationaliteit)

Jaar eerste benoeming: 2015
Eerste termijn loopt af in 2019

  • Non-Executive Chairman TMF Group.
  • Non-Executive Director Board of Directors van OCI N.V.
  • Non-Ececutive Director VEON
  • Voormalig CFO en vice-voorzitter Raad van Bestuur Randstad Holding N.V.