Duurzaam werken en wonen: Een focus op mensen

Mensen zijn de belangrijkste motor die Schiphol gaande houden: reizigers, werkenden op Schiphol, dagjesmensen en natuurlijk onze buren. We vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt op Schiphol, en woont en werkt in een gezonde en veilige omgeving.

EEN DUURZAME TOEKOMST 2 focus op mensen

Duurzame werkgelegenheid

De activiteiten op en rond Schiphol en de andere luchthavens van Schiphol Group, zijn een belangrijke motor voor de werkgelegenheid en de Nederlandse economie. Wist je dat het vervoer van passagiers en vracht 300.000 banen oplevert? Alleen al op de locatie Schiphol zijn ongeveer vijfhonderd bedrijven gevestigd, die gezamenlijk werk bieden aan zo’n 65.000 medewerkers.

Inclusief ondernemen als speerpunt

Inclusief ondernemen is een van de speerpunten in ons werkgelegenheidsbeleid geworden. Daarom tekenden wij in de zomer van 2015 het Charter Diversiteit. Eind 2015 hebben we met de werkgeversvereniging ANWV het initiatief genomen voor het samenwerkingsprogramma Luchtvaart Inclusief. Dit initiatief sluit aan op de Participatiewet. Werkgevers in de Schipholregio hebben de intentie uitgesproken meer arbeidsplaatsen te creëren voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Het programma is in 2016 geconcretiseerd. Het Luchtvaart Community Schiphol ondersteunt ons daarbij.

Luchtvaart Community Schiphol

Samen met KLM en het ROC van Amsterdam zijn wij partner van Luchtvaart Community Schiphol. Dit maakt het college nog krachtiger én slagvaardiger in het ontwikkelen en organiseren van ‘werken & leren’ voor de luchtvaartsector. Ze bundelt de krachten van de aan luchtvaart gerelateerde bedrijven, het beroepsonderwijs en de overheidsinstanties in de regio.

Luchtvaart Community Schiphol leidt jaarlijks ongeveer zeshonderd studenten op en helpt driehonderd studenten aan een stageplek. Ook worden elk jaar duizend werknemers getraind of geschoold. Zo draagt Luchtvaart Community Schiphol concreet bij aan duurzame werkgelegenheid op de luchthaven.