Directeur Finance & Risk Management: Robert Lenterman

Lenterman-Robert

'Toen ik de kans kreeg om voor Schiphol te komen werken, hoefde ik niet lang na te denken. Schiphol is een internationaal knooppunt. Relevant voor zowel de Nederlandse economie als voor de maatschappij, ingebed in onze eeuwenoude traditie van openheid en vooruitstrevendheid. Mijn enthousiasme over Schiphol mag ik delen met externe financiële partijen. Zo trekken we kostenefficiënt kapitaal aan en kunnen we vooruitstrevend blijven. Zelf reis ik vanaf Schiphol het liefst naar New York. Daar vind ik diezelfde oude, Amsterdamse waarden terug.'