Hoe wij de Corprate Governance Code toepassen: Corporate Governance code

Sinds 2004 past Royal Schiphol Group de meeste principes en best practice bepalingen toe van de Corporate Governance Code. De bepalingen zijn geïmplementeerd in onze statuten en diverse interne reglementen. In 2017 zijn de reglementen aangepast aan de nieuwe Corporate Governance Code.

Bepalingen over remuneratie toegepast

Sinds 2012 past Schiphol de bepalingen uit de Code over remuneratie onverkort toe op alle directieleden. De arbeidsovereenkomsten met ieder van de directieleden, bevatten een ‘clawback’ clausule (bepaling II.2.11) en de mogelijkheid voor de Raad van Commissarissen om variabele beloning in bepaalde gevallen achteraf bij te stellen (bepaling II.2.10).

Niet-onafhankelijke commissarissen

In 2016 is de heer Arkwright toegetreden tot de Raad van Commissarissen. Hij wordt als niet onafhankelijk aangemerkt in de zin van de Corporate Governance Code 2016 (bepaling 2.1.8). Met de heer Arkwright is de afspraak gemaakt dat hij zich onthoudt van beraadslaging en besluitvorming van Schiphol Group ten aanzien van Groupe ADP of andere onderwerpen die tot een mogelijk tegenstrijdig belang zullen leiden.