Hoe wij de Corprate Governance Code toepassen: Corporate Governance code

Sinds 2004 past Royal Schiphol Group de meeste principes en best practice bepalingen toe van de Corporate Governance Code. De bepalingen zijn geïmplementeerd in onze statuten en diverse interne reglementen. In 2023 zijn de reglementen aangepast aan de nieuwe Corporate Governance Code.

Bepalingen over remuneratie toegepast

Sinds 2012 past Schiphol de bepalingen uit de Code over remuneratie onverkort toe op alle directieleden. De arbeidsovereenkomsten met ieder van de directieleden, bevatten een ‘clawback’ clausule (bepaling II.2.11) en de mogelijkheid voor de Raad van Commissarissen om variabele beloning in bepaalde gevallen achteraf bij te stellen.

Niet-onafhankelijke commissarissen

Alle leden van de Raad van Commissarissen worden als onafhankelijk beschouwd (bepaling 2.1.8).