Aandeelhoudersinformatie: Aandeelhoudersinformatie

Aandeelhouders Schiphol Group

Royal Schiphol Group is een onafhankelijke en commerciële onderneming. Royal Schiphol Group N.V. heeft drie aandeelhouders.

Aandeelhouders

  • Staat der Nederlanden 129.880 aandelen A (69,77%)
  • Gemeente Amsterdam 37.276 aandelen A (20,03%)
  • Gemeente Rotterdam 4.099 aandelen A (2,20%)
  • Ingekochte eigen aandelen vanwege beëindigen HubLink samenwerkingsovereenkomst tussen Aéroports de Paris (ADP) en Royal Schiphol Group (RSG) in november 2021, 14.892 aandelen B (8%)

Totaal 186.147 aandelen (100,00%)

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van Royal Schiphol Group N.V. bedraagt 143 miljoen euro en is verdeeld in 300.000 aandelen A en 14.892 aandelen B, elk € 454,- in nominale waarde. Hiervan zijn 171.255 aandelen A en 14.892 aandelen B geplaatst.

Financiële agenda

25 augustus 2023: Halfjaarcijfers 2023
16 februari 2024: Jaarcijfers 2023

Dividendbeleid

Royal Schiphol Group heeft als doel haar aandeelhouders een adequaat dividend uit te keren. Bij de hoogte van het dividend houden wij rekening met de kasstromen en kapitaalpositie van de onderneming. Eén keer per jaar keren wij dit dividend uit.

Het dividendbeleid voorziet in een maximale pay-out van 60% van het netto resultaat (toekomend aan aandeelhouders), exclusief de waardeveranderingen van de vastgoedportefeuille (na belasting).