5 feiten over ultrafijnstof

Bij het verbranden van fossiele brandstoffen, zoals kerosine, komt ultrafijnstof vrij. We weten dat het ook op en rond Schiphol in de lucht zit. Maar verder is er nog weinig bekend over ultrafijnstof. Schiphol vroeg daarom TNO nader onderzoek te doen. Wat heeft dat opgeleverd? En welke maatregelen neemt Schiphol nu al? 5 feiten op een rijtje.

1. Dit zijn de concentraties op het platform

Het onderzoek van TNO draaide om de concentraties van ultrafijnstof op het platform. Eerder dit jaar zijn daarvoor metingen gedaan buiten, rond de terminal en pieren. Het blijkt dat hier concentraties ultrafijnstof voorkomen van gemiddeld 100.000 tot 120.000 deeltjes per kubieke centimeter. Ter vergelijking: in het centrum van Rotterdam zijn gemiddelden per kwartier gemeten tot maximaal 100.000 deeltjes per kubieke centimeter.

2. Dit weten we over de gezondheidseffecten

We weten nog weinig over het effect van ultrafijnstof op de gezondheid van medewerkers en omwonenden van Schiphol. Het RIVM heeft onlangs een voorstel gedaan om de gezondheidseffecten van ultrafijnstof bij platformmedewerkers te onderzoeken. De sector bestudeert momenteel dit voorstel en bekijkt hoe een dergelijk onderzoek op kan worden gezet. Het RIVM is al een paar jaar bezig met onderzoek naar de gezondheidseffecten van ultrafijnstof bij omwonenden van Schiphol. Het resultaat van dit meerjarig onderzoek is begin 2022 bekend.

3. Elektrische voertuigen verminderen uitstoot ultrafijnstof

Vooruitlopend op nader onderzoek neemt Schiphol al jaren maatregelen om de uitstoot van ultrafijnstof terug te dringen. Zo rijden steeds meer voertuigen die we op de luchthaven gebruiken op elektriciteit. Bijvoorbeeld de bussen die reizigers van het vliegtuig naar de terminal brengen en vice versa. En elk jaar wordt de elektrische vloot verder uitgebreid.

4. Duurzaam taxiën wordt de standaardprocedure op Schiphol

Ook met duurzaam taxiën verminderen we de uitstoot. Bij duurzaam taxiën taxiet een vliegtuig niet op de eigen kerosinemotor naar de baan, maar het wordt getrokken door een speciaal voertuig. Dan blijven de motoren voor het grootste deel uit. Begin 2022 komen er twee nieuwe speciale voertuigen naar Schiphol om een tweede proef te doen. Samen met diverse partners, zoals LVNL, KLM, Transavia en Corendon, kijken we naar de benodigde infrastructuur, processen en techniek. We willen dat uiterlijk in 2030 ‘duurzaam taxiën’ de standaardprocedure is. Dat scheelt een hoop uitstoot.

5. We stimuleren duurzaam vliegen

De meeste winst op de uitstoot van ultrafijnstof is te halen bij het vliegverkeer. Daarom stimuleert Schiphol op diverse manieren het verduurzamen van vliegen. Zo betalen schone vliegtuigen minder als ze op Schiphol willen landen. Samen met andere sectorpartijen hebben we afgesproken het aandeel duurzame brandstof uit te breiden. Ook investeren we in het ontwikkelen en opschalen van duurzame vliegtuigbrandstoffen.

Lees ook de vorige blogs

 • Bekroond circulair beton binnenkort op Schiphol

  Gepubliceerd op:

  De winnaar van de SHARE Award 2023 is een bekende. De duurzame betonproducten van Bio Bound liggen binnenkort namelijk ook op Schiphol.

 • Circulaire oplossing voor PFAS-houdende grond

  Gepubliceerd op:

  Kunnen we met een grondreinigingsinstallatie en een innovatief bakstenenprocedé onze PFAS verontreinigde grond weer hergebruiken?

 • Duurzaam hakken en breken

  Gepubliceerd op:

  Schiphol opent op haar eigen terrein een installatie om ons betonpuin te breken en er nieuwe producten van te maken.