Nieuw rapport RIVM over ultrafijnstof

Schiphol vindt het belangrijk dat het RIVM onderzoek heeft gedaan naar de gevolgen van ultrafijnstof van vliegverkeer voor omwonenden. Wilma van Dijk, directeur Safety, Security & Environment bij Schiphol: ‘De resultaten geven aan hoe belangrijk het is om maatregelen te treffen en de uitstoot van de luchtvaart sterk naar beneden te brengen. We begrijpen dat omwonenden bezorgd zijn.’

Mogelijke effecten ultrafijnstof op gezondheid

Uit het onderzoek blijkt dat blootstelling aan ultrafijnstof van vliegtuigen rond Schiphol mogelijk kan leiden tot nadelige effecten op het hart- en vaatstelstel en de ontwikkeling van het ongeboren kind. Er zijn geen aanwijzingen dat langdurige blootstelling aan ultrafijnstof de oorzaak is van aandoeningen aan de luchtwegen. Wel kunnen bestaande aandoeningen door korte blootstelling tijdelijk verergeren. Er is nog onvoldoende bewijs voor effecten op het zenuwstelsel en de stofwisseling (diabetes). Voor effecten op de totale sterfte zijn geen aanwijzingen.

Maatregelen om uitstoot omlaag te brengen belangrijk

Schiphol heeft de afgelopen jaren al een aantal belangrijke stappen genomen om de uitstoot omlaag te brengen en de luchtkwaliteit op en rond Schiphol te verbeteren. Deze staan in het Actieplan ultrafijnstof, dat de sector in 2019 is gestart, na het eerste deel van de RIVM studie. Schiphol neemt op alle onderdelen van het proces maatregelen: in het verkeer van en naar de luchthaven, op de luchthaven zelf en van de vliegtuigen. Bijvoorbeeld door het stimuleren van de aanschaf van zuiniger en schonere vliegtuigen, het gebruik van duurzame brandstoffen en met het doorvoeren van duurzaam taxiën. We stimuleren zoveel mogelijk het taxiën van vliegtuigen op één motor (in plaats van twee), waar dat nog niet gebeurt. En we versnellen de aanschaf van elektrisch grondmaterieel als vervanging van dieselvarianten.

Ook onderzoek naar gevolgen voor werknemers

Schiphol kijkt ook naar de gevolgen voor werknemers. Vorig jaar is in opdracht van Schiphol door TNO onderzoek verricht naar de concentraties ultrafijnstof op de luchthaven zelf. Schiphol en partners (FNV, Rijksoverheid en kennisinstellingen) onderzoeken nu met deze kennis welke aanvullende maatregelen op korte en middellange termijn genomen moeten worden.

Lees ook de vorige blogs

 • Schiphol behaalt hoogste level naar emissievrij

  Gepubliceerd op:

  Schiphol heeft op 23 juni het hoogste niveau 4+ behaald van het Airport Carbon Accreditation-programme (ACA) van Airports Council International (ACI).

 • Hoe duurzaam zijn verbouwingen op Schiphol?

  Gepubliceerd op:

  Aannemers werken op Schiphol steeds duurzamer. Een mooi voorbeeld is de verbouwing van het Regionals Platform, thuisbasis van KLM Cityhopper.

 • Ultrafijnstof vernevelen: wat levert het op?

  Gepubliceerd op:

  Vernevelen wordt in de bouw gebruikt om stof en fijnstof terug te dringen. We laten nu onderzoeken of het ook ultrafijnstof op de luchthaven kan verminderen.