Wat gebeurt er bij kort baanonderhoud?

In onze wekelijkse terugblik op het vliegverkeer heb je het misschien wel eens zien staan: de Zwanenburgbaan is een paar uur ingezet vanwege werkzaamheden aan de Polderbaan. Of de Buitenveldertbaan is gebruikt vanwege kort onderhoud aan de Kaagbaan. Wat houden die werkzaamheden in?

Soorten baanonderhoud

De start- en landingsbanen op Schiphol worden intensief gebruikt. Met name de Kaagbaan en de Polderbaan zijn als voorkeursbanen vrijwel altijd inzetbaar. Om de banen in goede conditie te houden, is regelmatig onderhoud nodig. Jaarlijks gaat iedere baan ongeveer één à anderhalve week in onderhoud en is dan niet beschikbaar voor het vliegverkeer. Dat noemen we normaal baanonderhoud en daarvan is een jaarplanning. Jaarlijks gaat er ook een baan in groot onderhoud – dan is die baan voor een periode van 6-7 weken of 10-16 weken niet beschikbaar. Het groot onderhoud heeft vaak voor een langere periode gevolgen voor het baangebruik; dat kan voor buren soms voor meer en soms juist voor minder hinder zorgen.

Kort onderhoud en werkzaamheden

Naast het normaal en groot onderhoud zijn er kleine, korte onderhoudsactiviteiten die we iedere acht weken uitvoeren. Het gaat bijvoorbeeld om het controleren en repareren van het asfalt, het vervangen van verlichting, rubber van vliegtuigbanden verwijderen, kleine schades repareren, grasmaaien en onkruid verwijderen. Dit soort klein onderhoud doen we zes tot zeven keer per jaar aan iedere baan. Daarnaast zijn er ook andere werkzaamheden die nodig zijn om de banen te kunnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan bouwprojecten voor een nieuwe taxibaan, regenwaterafvoeren en technische systemen zoals een baanstation.

Niet beschikbaar voor vliegverkeer

Tijdens het kort onderhoud en werkzaamheden is een baan niet beschikbaar voor vliegverkeer. Dat kan afwijkend baangebruik en daarmee hinder opleveren, en daarom gebeurt dit bij voorkeur wanneer er geen vliegverkeer op een baan is ingepland. Dat is voor de Aalsmeerbaan, Buitenveldertbaan, Schiphol-Oostbaan en Zwanenburgbaan vaak buiten piekmomenten, of bijvoorbeeld ‘s nachts. Dit is best een puzzel en zeker bij de voorkeursbanen – de Kaagbaan en Polderbaan – die vrijwel altijd in gebruik zijn. Dan moeten we een moment kiezen waarop er minder vliegtuigen zijn ingepland op deze banen, zodat we maar enkele vluchten hoeven te verplaatsen naar andere banen. Bovendien hangt het ook van de aard en de duur van de werkzaamheden af of het overdag of ’s nachts kan.

Andere banen in gebruik

Je begrijpt dat wanneer er spoed bij is, we niet te lang kunnen wachten met de werkzaamheden. Dan kan het dus voorkomen dat een baan enkele uren niet beschikbaar is. Voordat we aan de slag gaan op de baan, kijken we altijd eerst of de weersomstandigheden en het verkeersaanbod het toelaten dat er een andere start- of landingsbaan wordt ingezet voor het vliegverkeer. Als het gunstiger is voor de omgeving om het onderhoud uit te stellen - en als de aard van de werkzaamheden dit toelaten - dan doen we dat. Het gebruik van een andere baan kan in sommige gevallen voor hinder in de omgeving zorgen. Daarom proberen we de werkzaamheden zo snel en efficiënt mogelijk af te ronden.

Minder hinder

Op minderhinderschiphol.nl vind je twee maatregelen om hinder te beperken bij kort onderhoud aan de voorkeursbanen. Het gaat om ‘Beperken nachtelijke starts Kaagbaan in noordoostelijke richting bij baanonderhoud’ en ‘Beperken nachtelijke starts Zwanenburgbaan in zuidelijke richting bij kort baanonderhoud’. Ook proberen we in algemene zin de effecten van het onderhoud zoveel als mogelijk te beperken via de maatregel ‘Verbeteren planning en strategie baanonderhoud en werkzaamheden’.

Lees ook de vorige blogs

 • DeNoize test slimme raamtechnologie bij Schiphol

  Gepubliceerd op:

  DeNoize heeft een proefhuisje vlakbij Schiphol gebouwd om hun slimme raamtechnologie te testen die de geluidsoverlast voor omwonenden kan verminderen.

 • Baanonderhoud inplannen met oog voor de omgeving

  Gepubliceerd op:

  Planning van baanonderhoud erg belangrijk. We doen dit zorgvuldig, zodat de kans op uitloop zo klein mogelijk is en de overlast in de omgeving beperkt blijft.

 • BAS helpt met je vraag of klacht over vliegverkeer

  Gepubliceerd op:

  BAS: Bewoners Aanspreekpunt Schiphol. BAS helpt je vragen beantwoorden en verzamelt alle meldingen over hinder en vliegverkeer.