Uitbreiden duurzame mogelijkheden

Schiphol gaat het verkeer van en naar de luchthaven de komende jaren verder verduurzamen. We kijken naar het wagenpark van onze eigen medewerkers, maar ook naar die van onze partners. Ook willen we de bereikbaarheid met de fiets verbeteren en onderzoeken we de haalbaarheid van een milieuzone. We investeren in het uitbreiden van de capaciteit van het NS-station, zodat nog meer reizigers met de trein naar Schiphol kunnen komen.

Wat doen we op de korte termijn?

  • Het wagenpark van Royal Schiphol Group, inclusief deelauto’s, wordt emissievrij.
  • Het wagenpark van personeel van Royal Schiphol Group wordt emissievrij.
  • Het aantal elektrische bussen in het ov-concessiegebied Amstel-Meerlanden (rondom Schiphol) wordt uitgebreid tot circa 250 in 2021. Vanaf dat moment zijn vrijwel alle ov-bussen die Schiphol aandoen elektrisch.
  • Het aantal elektrische taxi’s wordt uitgebreid, zodat ook de buffer aangevuld kan worden met elektrische taxi’s.
  • Hotelshuttles, personeelsbussen en andere busverbindingen worden elektrisch.
  • Schiphol werkt aan de verdere uitrol van deelfietsen.
  • We installeren laadpunten voor het koelen van vrachtwagens en hybride vrachtwagens.
  • Royal Schiphol Group onderzoekt de haalbaarheid van het instellen van een milieuzone op Schiphol Centrum en voor vrachtverkeer.
  • De overheid wil het openbaar vervoergebruik door reizigers, medewerkers en bezoekers stimuleren. Royal Schiphol Group ondersteunt dit. Bijvoorbeeld met een investeringsbijdrage van €70 miljoen voor capaciteitsuitbreiding van treinstation Schiphol en een nieuw busstation.
  • De Lelystad Airport Express (busverbinding station Lelystad en Lelystad Airport) wordt volledig elektrisch.