Schiphol en de toekomst: In balans met de omgeving

De grens aan het aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol is een veelbesproken onderwerp, zeker voor buren dichtbij de luchthaven. In 2008 hebben we met alle betrokkenen een plafond van 500.000 vliegbewegingen tot 1 november 2020 afgesproken. Dit plafond hebben we in 2018 bereikt. Recent heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat aangegeven dat Schiphol na 2020 in kleine stapjes mag groeien mits de geluidsoverlast voor de omgeving afneemt. Wat dit precies inhoudt en hoe dat getoetst wordt is de komende tijd onderwerp van gesprek en besluitvorming in Den Haag.

Moet Schiphol groeien?

Wereldwijd is er een groeiende vraag naar vervoer, ook via de lucht. Bij toekomstige ontwikkeling van vliegverkeer op Schiphol en onze regionale luchthavens staat duurzaamheid voorop. We zijn ons bewust van de effecten die luchtvaart heeft op onze leefomgeving. Daarom zijn we voorstander van gecontroleerde en gematigde groei na 2020. Gecontroleerd betekent voor ons meer grip op de capaciteit die we jaarlijks ter beschikking stellen aan de luchtvaartmaatschappijen, zodat de ontwikkeling voorspelbaar en geleidelijk verloopt. Gematigd betekent dat we niet aan de volledige vraag vanuit de markt kunnen en willen voldoen.

Netwerk behouden, hinder beperken

De groei van het aantal vliegtuigbewegingen is het minimale om het uitgebreide netwerk te behouden en versterken en tegelijkertijd de hinder in de omgeving te kunnen laten afnemen. Dat kan alleen als er ook capaciteit op Lelystad Airport beschikbaar komt. Zo kunnen we Nederland blijven verbinden met de rest van de wereld, en bij blijven dragen aan welvaart en welzijn in ons land en daarbuiten. Tegelijkertijd spannen we ons actief in om de hinder voor de omgeving te beperken.

Meer nieuws