Schiphol en de toekomst: In balans met de omgeving

De grens aan het aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol is een hot topic, zeker voor omwonenden dichtbij de luchthaven. In 2008 hebben we met alle betrokkenen een plafond van 500.000 vliegbewegingen tot 1 november 2020 afgesproken. Dit plafond hebben we in 2018 bereikt. Een verdere ontwikkeling van het vliegverkeer, is nu onderwerp van gesprek en besluitvorming in Den Haag.

Moet Schiphol groeien?

Wereldwijd is er een groeiende vraag naar luchtverkeer. Bij toekomstige ontwikkeling van vliegverkeer op Schiphol en onze regionale luchthavens, staat duurzaamheid voorop. We zijn ons bewust van de effecten die luchtvaart heeft op onze leefomgeving. Daarom zijn we voorstander van gecontroleerde en gematigde groei na 2020, zodat we de omgeving niet te veel belasten, maar we tegelijkertijd ons uitgebreide netwerk kunnen behouden en versterken. Zo kunnen we Nederland blijven verbinden met de rest van de wereld, en bij blijven dragen aan welvaart en welzijn in ons land en daarbuiten.

Groeiscenario's

De Milieu Effect Rapportage (MER) geeft inzicht in de effecten van verschillende groeiscenario’s na 2020. De luchtvaartsector spant zich actief in om de hinder voor de omgeving te beperken. Voor Schiphol is het belangrijk dat Lelystad Airport in 2020 opengaat voor Europees vakantieverkeer. Dat geeft Schiphol de mogelijkheid om het wereldwijde netwerk van bestemmingen en frequenties te behouden en versterken.

Nieuwe pier en terminal

Door de snelle groei in passagiers in de afgelopen jaren, heeft Schiphol meer capaciteit nodig. Ook de komende jaren verwachten we groei in passagiers, omdat airlines, gezien de limiet aan het aantal vliegtuigbewegingen, grotere toestellen gaan inzetten. Daarom bouwen we een nieuwe pier en terminal. Lees hier meer over de ontwikkelingen op Schiphol.

Meer nieuws