Meer kennis over ultrafijnstof

Ultrafijnstof komt in de lucht bij verbranding. Bronnen zijn onder meer wegverkeer, huishoudens en industrie, en natuurlijke bronnen zoals vulkanen en bosbranden. Wereldwijd is nog weinig bekend over het effect op de gezondheid. De onderzoeken die zijn gedaan, geven nog geen duidelijk antwoord. Ook is nog niet helder wat de bijdrage van de diverse bronnen is.

Op 5 km van de luchthaven bijvoorbeeld, is 75% van het ultrafijnstof van andere bronnen dan de luchtvaart afkomstig, zoals wegverkeer, industrie en houtkachels. Om tot goed beleid te komen, moet de uitstoot van alle bronnen in kaart worden gebracht. Verbreding van onderzoek naar ultrafijnstof is dan ook hard nodig. Royal Schiphol Group wil een bijdrage leveren aan de kennis over de uitstoot van ultrafijnstof door de luchtvaart.

Kennisdeling

Verschillende (grote) buitenlandse vliegvelden kennen eveneens verhoogde concentraties ultrafijnstof. Vanwege het internationale karakter van de luchtvaart is ultrafijnstof een mondiale uitdaging, die we niet alleen in Nederland kunnen oplossen. Schiphol werkt daarom samen met andere luchthavens om kennis en ervaringen te delen. De werkgroep luchtkwaliteit van ACI Europe, de vereniging van Europese luchthavens, heeft in 2018 een rapport over ultrafijnstof gepubliceerd. Schiphol heeft hier aan bijgedragen. Het rapport bespreekt de recente onderzoeken van het RIVM en onderschrijft de noodzaak voor verder onderzoek. Het gaat kort in op metingen bij andere luchthavens en de uitdagingen bij het meten van ultrafijnstof. Het VN-orgaan ICAO werkt eveneens in internationaal verband aan kennis en inzicht over ultrafijnstof via een CAEP-werkgroep (Committee on Aviation Environmental Protection).

Wat gaan we doen?