Nieuws: Healthy Workers en uHoo winnaars Healthy Offices Challenge

Dit voorjaar organiseerde Schiphol Real Estate de Healthy Offices Challenge. Via innovatieplatform Starthubs konden health-startups zich inschrijven om met hun propositie bij te dragen aan een gezonde werkomgeving. De prijs: het best passende idee wordt onderdeel van een pilot in een kantoor op Schiphol.

Gepubliceerd op: 17 juli 2018

Het idee is eenvoudig: een gezonde werkplek zorgt voor gezonde medewerkers. Wij geloven erin dat mensen in een fijne, schone omgeving productiever zijn en minder snel ziek worden. Schiphol Real Estate onderzoekt de komende tijd of en zo ja, welke aanpassingen aan de fysieke werkomgevingen nodig zijn om van kantoren healthy offices te maken. De lessen die we hieruit trekken, delen we met huurders, HR en facilitymanagement.

Fysieke factoren én perceptie van de medewerker

Samen met uHoo en Healthy Workers zijn we de pilot aan het vormgeven. Zij kwamen als winnaar uit de bus van de Healthy Offices Challenge. Met hen gaan we de komende tijd onderzoeken, binnen kantoren van Schiphol Group met een selecte groep Schiphol medewerkers, hoe medewerkers hun werkomgeving ervaren en we gaan de elementen in de kantoorlucht meten. uHoo heeft een slimme sensor ontwikkeld waarmee ze de concentraties van bijvoorbeeld ozon, fijnstof, CO2 en vluchtige stoffen kunnen meten. In de app van Healthy Workers vullen medewerkers eerst een intake in, en daarna kunnen ze dagelijks aangeven hoe ze hun werkomgeving ervaren. We kijken dus naar fysieke factoren én perceptie van de medewerker.

Gerichte interventies

De eerste metingen van de pilot vinden plaats in de Smart AirportCity-proeftuin in het Schipholgebouw, waar we momenteel andere innovaties zoals zelfdenkende verlichting testen. Tijdens de eerste acht weken van de testfase verzamelen we data over de luchtkwaliteit en over medewerkerservaringen. Op basis van de resultaten van een data-analyse, kunnen we gerichte interventies kiezen. Denk aan een groene muur om de lucht te zuiveren van bijvoorbeeld vluchtige stoffen. Uniek voor deze pilot is dat we voor het eerst data van uHoo en Healthy Workers combineren.

In de volgende fase van de pilot meten beide partijen of er verschil optreedt in de luchtkwaliteit en beleving bij de medewerkers na de interventie. Zo kunnen we resultaten vergelijken en nagaan of de interventie(s) effect hebben. Tijdens de pilot organiseren we sessies met gebruikers, HR, facilitymanagement en property management. Met hen bespreken we wat er leeft en welke inzichten tot waardevolle oplossingen kunnen leiden. Indien jezelf geïnteresseerd bent om hieraan deel te nemen, dan kunnen we wellicht een sessie met je organiseren. Neem hierover contact op met Inge van Baardwijk, baardwijk_I@Schiphol.nl.

Healthy Workers

De Healthy Workers kijken niet naar de balans werk-leven, maar naar leven op het werk. Mensen brengen veel tijd door op hun werk, en hun uren daar zijn van grote invloed op hun welzijn. Door de leefbaarheid op kantoren te vergoten, zorg je volgens de Healthy Workers voor behoud van talent, een hogere productiviteit en minder ziekteverzuim. Ze meten fysieke en mentale werkstressoren, waardoor ze een compleet beeld van de werksituatie krijgen.

uHoo

Internationale speler uHoo biedt sensoren aan die de luchtkwaliteit meten. uHoo vindt het belangrijk dat mensen weten wat ze inademen. Door de bewustwording hierover te vergroten en met concrete meetresultaten, hopen ze bij te dragen aan gerichte acties voor een schonere lucht. De twee ondernemers achter uHoo hebben beide chronische luchtwegproblemen. Zij weten dan ook als geen ander dat een goede luchtkwaliteit bijdraagt aan een fijnere werk- en woonomgeving.

Pilot als startsein

Deze pilot zien we als een opmaat naar verdere innovaties. Overige inschrijvers op onze challenge hebben we – waar het kon – gekoppeld aan andere afdelingen of teams binnen Schiphol Real Estate, bijvoorbeeld aan het Smart AirportCity-project. Maar er zaten ook erg interessante partij voor huurders tussen, hierbij een greep: Sidekick Mattie, Do Company, O2CHAIR, The Lab of Life en Teamwise. Houd onze nieuwsbrief goed in de gaten, want ongetwijfeld komen ook daar mooie verbeteringen uit voort. Die delen we uiteraard graag met je.

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden naar onze healthy offices? Neem gerust contact met ons op over huurmogelijkheden in één van de kantoren op Schiphol.