Interview Marco Schravesande en Sander Jonker: Even opruimen: 38.000 ton puin

Eerst stonden er auto’s op, binnenkort vrachtvliegtuigen. Dan bedoelen we natuurlijk het beton van de voormalige parkeergarage P2 die ruimte moest maken voor de bouw van de nieuwe pier en terminal. Tienduizenden tonnen puin werden van die locatie verplaatst naar het toekomstige platform Zuid-Oost. Doel: de boel vermalen om vervolgens als bodem te dienen voor een nieuwe vrachtlocatie.

Marco Schravesande

Oud beton, nieuw leven

Het oude P2 was de één na grootste parkeergarage van Europa. Vorig jaar werd hij gedemonteerd, omdat hij op de locatie stond waar de nieuwe terminal komt. Projectmanager Marco Schravesande was erbij betrokken en ging op zoek naar een nieuwe bestemming voor de vele betondelen. ‘In totaal ging het om 38 duizend ton’, weet hij te vertellen. ‘Qua gewicht kun je dat vergelijken met zo’n honderd Boeing 747’s. Het toeval wil dat ongeveer in dezelfde tijd een nieuw bouwproject begon buiten het centrum van Schiphol: de aanleg van Platform Zuid-Oost. Marco: ‘En daar was véél beton nodig.’

Toekomstige locatie voor vrachtverkeer

Platform Zuid-Oost wordt een nieuwe locatie voor vrachtverkeer. Inclusief een vrachtcentrum, 6 vliegtuigopstelplaatsen en een gloednieuwe rijbaan die aansluit op de Kaagbaan. Volgens projectmanager Sander Jonker is daarvoor ongeveer 130 duizend ton puin nodig. Hij vertelt: ‘De locatie van het platform is op dit moment niets meer dan een lap braakliggende grond die we saneren. Zodra dat klaar is, hebben we een stevige stabiele laag nodig van vijftig centimeter CTB (granulaatstabilisatie) voor de opstelplaatsen en 75 centimeter voor de rijbaan.’ Met CTB bedoelt Sander betongranulaat, aangevuld met zand, cement en water. ‘Over die laag CTB komt op de platformen nog eens veertig centimeter beton te liggen, op de rijbanen asfalt.’

Parkeergarage wordt platform

Wie nu een kijkje werpt bij het Platform Zuid-Oost, waant zich in de Alpen. De bergen betongranulaat zijn gigantisch. ‘Niet zo raar, want ongeveer 99% van de voormalige parkeergarage P2 ligt hier inmiddels opgehoopt’, zegt Marco. Hij wordt aangevuld door Sander: ‘En natuurlijk van veel andere bouw- en sloopprojecten. Want alleen aan het materiaal van P2 hadden we lang niet genoeg.’

We weten de herkomst

Schiphol is gebaat bij het feit dat het beton uit het oude P2 gebruikt voor het nieuwe vrachtplatform. ‘Puin laten afvoeren kost geld’, legt Marco uit. ‘Maar nieuw puin aankopen ook’, vervolgt Sander. ‘In dit geval hebben we dus voor beide projecten veel geld bespaard.’ Marco ziet nog een groot voordeel. ‘Vermalen bouwpuin dat we hergebruiken voor nieuwe projecten, moet aan allerlei eisen en certificeringen voldoen. Van onze eigen gebouwen en materialen weten we de herkomst. Dat geeft ons de garantie dat we bouwen met zuivere materialen die voldoen aan de wettelijke eisen. Bijvoorbeeld het behalen van een veilige sterkte.’

Duurzaam bouwen

Met het hergebruik van het puin uit P2 werkt Schiphol zo duurzaam mogelijk. ‘Door het materiaal opnieuw in te zetten op de luchthaven, gaan weinig tot geen extra grondstoffen verloren’, zegt Marco. ‘Ook scheelt het transport, benzine en vervuiling. ‘Op de locatie van het nieuwe platform staat inmiddels een mobiele breker. Sander: ‘daarmee vermalen we het binnenkomende beton zelf tot granulaat, met een korrelgrootte van een paar millimeter tot maximaal 4 centimeter. Zodra we dit mengen met vers cement, is het een goede basis voor ons bouwproject.’ Waarom die kwaliteit van het puin zo belangrijk is? ‘Vanaf eind augustus 2019 kan Schiphol het nieuwe platform gebruiken. En het is onze bedoeling dat dit de komende vijftig tot zestig jaar zo blijft. Minstens.’

Heb je vragen over de toekomst van Schiphol?

tomorrow@schiphol.nl