Nieuws: Voorbereidingen Multimodale Knoop in volle gang

Onder de vlag van het project Multimodale Knoop Schiphol (MKS) passen we Schiphol Plaza, de treinperrons en de aankomstpassage (Jan-Dellaertplein) aan. Hierbij waarborgen we de veiligheid, zorgen we voor meer ruimte voor passagiers en brengen we de kwaliteit op het gewenste niveau. Bij de oplevering van het project kunnen dagelijks ruim 120.000 reizigers comfortabel en veilig in-, uit- en overstappen bij het stationsgebied Schiphol. Begin 2022 zijn de eerste aanpassingen aan het stationsgebied in het kader van het project MKS zichtbaar op Schiphol centrum.

Gepubliceerd op: 16 maart 2021

Verplaatsing van commercie en vervoersdiensten in en om Schiphol Plaza

Om de ruimte te creëren die nodig is om de plannen van het MKS project te realiseren gaan we een aantal vervoersdiensten van de aankomstpassage op een andere plek op Schiphol Centrum onderbrengen. Van Plaza verplaatsen we een aantal functionaliteiten en commercie.

Eind 2020 is besloten dat de locatie bij de Koepelstraat (voormalig P2 terrein) in ieder geval ingezet gaat worden voor vervoersdiensten die niet langer op de aankomstpassage kunnen worden gehuisvest. Naar verwachting is het ontwerp hiervan eind 2021 gereed.

Een ruimer Plaza

Op Schiphol Plaza verplaatsen we een aantal functionaliteiten en commercie om ruimte te creëren voor de plannen van het MKS project. In het ontwerp wordt helder of en waar deze functies terugkomen in de omgeving Plaza. Ook uit de WTC Traverse worden functies verwijderd en/ of verplaatst in verband met de directe verbinding (stijg/ daalpunt) tussen het busstation en WTC Traverse. Hoe dit er precies uit gaat zien wordt in de ontwerpfase uitgewerkt. Dit ontwerp is naar verwachting eind 2021 gereed. De uitvoering wordt gefaseerd opgepakt op basis van het uiteindelijke ontwerp.