Nieuws: Update (gewijzigde) planning HT1

Tijdens grote bouwwerkzaamheden, zoals de verbouwing HT1, is het niet vreemd dat je af en toe voor verrassingen komt te staan. Zo belandden we half maart in de coronacrisis en stuitten we op verrassingen in Vertrek 1. Dit heeft invloed op de planning van werkzaamheden. Een update.

Gepubliceerd op: 1 september 2020

Verbouwing Vertrek 1

In Vertrek 1 wordt al ruim twee jaar gebouwd (sinds 2018). Wat hebben we een werk verzet! Zo is onder meer de tweede verdieping uitgebreid (mezzanine), is er een nieuwe route naar het Panoramaterras aangelegd en zijn er twee nieuwe businessclasslounges opgeleverd. Alles leek voorspoedig en volgens planning te verlopen.

Volgens (de oude) planning zouden de eerste securitylanes op de mezzanine afgelopen zomer klaar zijn voor gebruik. Dit is helaas niet gelukt. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de hoeveelheid asbest die we hebben aangetroffen tijdens de verbouwing in Vertrek 1*. Het saneren van asbest is een zorgvuldig proces en dient door experts te worden verwijderd. Ondanks grondig vooronderzoek, kostte dit meer tijd dan verwacht.

Wijziging planning

Volgens de gewijzigde planning zullen we de eerste 10 securitylanes op de tweede verdieping nu eind november in gebruik nemen. De opening van de resterende 11 securitylanes is gefaseerd. In mei 2021 zijn alle securitylanes (21 stuks) op de tweede verdieping geopend. Dit betekent een vertraging van circa een half jaar.

update planning lounge

Herontwikkeling Lounge 1

Het tweede deel van dit project betreft de herontwikkeling van Lounge 1. Met dit gebied zitten we nu in de ontwerpfase. Wel zijn we eerder dit jaar begonnen met de bouw van een toiletgroep (in de Runstraat) en ligt een deel van de nieuwe tegelvloer in dit gebied er al.

Volgens (de oude) planning zou de rest van de werkzaamheden in 2021 starten. Dit is uitgesteld vanwege de bezuinigingen die nodig zijn door de coronacrisis. De directie van Schiphol heeft alle grote investeringen voor de aankomende jaren tegen het licht gehouden en uitstel van deze werkzaamheden zorgt voor een aanzienlijke besparing.

Wijziging planning

Volgens de gewijzigde planning starten de werkzaamheden in Lounge 1 nu begin 2022. In de aanloop daarvan gaan we door met het ontwerp- en inkooptraject. Zo kunnen we in 2022 meteen voortvarend aan de slag. De werkzaamheden in Lounge 1 zijn volgens de nieuwe planning in 2025 afgerond.

1*Er is nooit asbest vrijgekomen en er is absoluut geen sprake geweest van gevaar voor passagiers of medewerkers.