Nieuws: Impact Covid-19 virus op bouwactiviteiten

De maatregelen van de aanpak van het coronavirus raken ons allemaal. Zo ook de bouwactiviteiten op Schiphol. De luchtvaart neemt af en de operatie concentreert zich daarmee op het afbouwen naar een Kern Schiphol. De verwachting is dat uiteindelijk alleen de pieren D en E straks operationeel zijn om de luchthaven zo efficiënt en effectief te laten draaien.

Gepubliceerd op: 1 april 2020

Kansen inventariseren

De regering heeft aangegeven dat bouwwerkzaamheden door mogen gaan. Wat Schiphol betreft laten ook wij de bouwactiviteiten zoveel mogelijk doorgang vinden, onder de voorwaarde dat veiligheid en kwaliteit geborgd zijn. Nu er steeds minder pieren in gebruik zijn kunnen we het moment aangrijpen om, waar mogelijk, geplande projecten en onderhoudswerkzaamheden te versnellen. Op dit moment bekijken we de mogelijkheden die er zijn en is er nauwe afstemming met de betrokken hoofdaannemers op Schiphol.

Samen veilig doorwerken

Veilig het werk uit kunnen voeren is natuurlijk het belangrijkste uitgangspunt bij de bouwactiviteiten. Ook tijdens de uitzonderlijke situatie die er nu is. Schiphol volgt hiervoor de richtlijnen van het RIVM en Bouwend Nederland, voor de veiligheid van iedereen die hier aan het werk is. Bouwend Nederland heeft een aantal aandachtspunten geformuleerd voor het werken op de bouwplaats. Zoals hygiënemaatregelen naleven, de groep splitsen bij schaften, zoveel mogelijk met dezelfde teams werken en zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand bewaren. Daarnaast heeft Bouwend Nederland een protocol “Samen veilig doorwerken” opgesteld. Als opdrachtgever voor bouwprojecten houden we op Schiphol ook dit protocol aan.