2e en 3e gast gratis mee: VIP service actie

De VIP service van Schiphol draait enkel en alleen om u. Dat merkt u al wanneer u op Schiphol arriveert. Omdat het VIP centre gescheiden is van de terminal, gaat de hectiek volledig langs u heen. Terwijl u vervolgens in alle rust ontspant of doorwerkt in een van onze privé lounges, zorgen wij dat alle reisformaliteiten voor u afgehandeld worden. Wanneer alles klaar is voor vertrek, wordt u begeleid door de privé security check en met luxe vervoer naar het vliegtuig gebracht.

Een VIP service waarvoor u alleen het basistarief van € 350,- betaalt. U mag gratis twee medereizigers meenemen om gebruik te maken van de VIP service. Het normale tarief voor dit arrangement bedraagt € 650,-.*

*Alle genoemde tarieven zijn exclusief btw.

Reserveer hier eenvoudig uw VIP service. Vul in het opmerkingenveld uw Privium lidmaatschapsnummer in.

Actievoorwaarden VIP 2e en 3e gast gratis mee voor Privium leden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de tijdelijke actie van de Schiphol VIP service “2e en 3e gast gratis mee”, hierna te noemen “Actie”, georganiseerd door Schiphol Nederland B.V., gevestigd te (1118 CP) Schiphol aan de Evert van de Beekstraat 202), hierna te noemen “Schiphol”.

 2. Vanaf 30 september 2020 krijgen Privium leden het aanbod om een 2e en 3e passagier gratis mee te nemen naar het VIP centre. Zij betalen dan alleen het tarief van de 1e passagier. Zie een overzicht van alle tarieven hier: https://www.schiphol.nl/nl/pagina/vip-service-tarieven/

 3. De reservering van de VIP service dient tenminste 48 uur voor vertrek of aankomst van de vlucht te zijn gemaakt.

 4. Voor de reservering dient het reserveringsformulier op de website schiphol.nl/vip gebruikt te worden. Om gebruik te maken van de actie, moet bij het opmerkingenveld het Privium lidmaatschapsnummer vermeld worden.

 5. Dit aanbod kan gebruikt worden voor maximaal 3 personen, allen reizend op dezelfde vlucht. Tegen bijbetaling van het reguliere medereizigerstarief is het mogelijk de VIP service te boeken voor meer dan 3 personen.

 6. De algemene voorwaarden en de thans geldende tarieven zijn van toepassing, zoals vermeld op schiphol.nl/vip.

 7. Per Privium lid kan slechts eenmalig gebruik worden gemaakt van dit aanbod. Hiermee wordt bedoelt: een enkele reis. Bij een retourvlucht geldt de aanbieding dus voor óf het vertrek óf de aankomst..

 8. Het aanbod is beperkt beschikbaar.

 9. De Actie geldt alleen voor Privium leden met een actief lidmaatschap, zowel Plus als Basic.

 10. Deelname aan deze Actie staat open voor iedereen die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en Privium lid is, hierna te noemen “Deelnemer(s)”.

 11. De deelnemers mogen met het hun gezin reizen, kinderen jonger dan 18 jaar zijn welkom in het VIP centre.

 12. Door deelname aan deze Actie verklaart Deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden.

 13. De Actie geldt voor reserveringen die gemaakt zijn tussen 1 oktober 2020 tot 1 april 2021. Reizen mag eventueel wel nog na 1 april 2021. (“Actieperiode”)

 14. Deelname aan de Actie is kosteloos.

 15. De te ontvangen korting kan niet worden omgezet in geld of tegoed.

 16. Schiphol behoudt zich het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de kortingsbedragen te wijzigen, indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn jegens Deelnemers. De meest actuele Actievoorwaarden zijn te allen tijde te vinden op https://www.schiphol.nl/vipgratisgast

 17. Geen enkele garantie kan gegeven worden met betrekking tot de correctheid, betrouwbaarheid, wijzigingen of inhoud van de webpagina's van de Actie. Schiphol is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor onsuccesvolle pogingen om deel te nemen aan de Actie.

 18. Bij een vermoeden van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de resultaten behoudt Schiphol zich het recht voor om Deelnemer uit te sluiten van deelname aan de Actie.

 19. Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Voor vragen of klachten over de Actie kan met Schiphol contact worden opgenomen via www.schiphol.nl/contact Voor meer informatie over de VIP service, kunt u terecht op schiphol.nl/vip.