Verwerking van gegevens: Nieuwsbrief

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Om onze nieuwsbrief te kunnen toezenden, verwerken wij jouw voornaam en e-mailadres. Indien je inschrijft voor de nieuwsbrief van Schiphol Real Estate (SRE), verwerken wij ook functie en het bedrijf waar je werkt.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Om onze nieuwsbrief te kunnen toezenden, geef jij ons toestemming jouw naam en e-mailadres te gebruiken. Dat geldt ook voor de nieuwsbrief van Schiphol Real Estate (SRE), waar je ook je functie en bedrijfsnaam doorgeeft bij de toestemming.

Indien je een service of product van Schiphol koopt, ontvang je onze nieuwsbrief op basis van de klant-relatie met jou. Schiphol heeft hierbij een gerechtvaardigd belang om jou op de hoogte te houden over nieuwe producten en diensten. Je kan altijd tijdens het aankoopproces op internet aangeven dat je deze nieuwsbrief niet wilt ontvangen.

Tevens kan je bij alle nieuwsbrieven altijd afmelden via de link onderaan iedere elektronische nieuwsbrief.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?
Als jij je afmeldt voor de nieuwsbrief dan wordt jouw e-mailadres op een aparte lijst gezet, zodat je geen nieuwsbrieven meer ontvangt.

Met wie delen wij jouw gegevens?
Om onze doelgroep te bereiken, kan Schiphol gebruik maken van de (marketing)diensten van derden, zoals Facebook, Google en LinkedIn. Dat betekent niet dat we je gegevens verkopen, maar wel dat we gegevens verstrekken zodat deze partijen weten wie ze wel of niet moeten benaderen voor relevante berichten van Schiphol. Schiphol heeft een gerechtvaardigd belang bij een dergelijke verwerking van persoonsgegevens.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke?
Dat kan zowel Schiphol Nederland B.V. zijn als Schiphol Real Estate B.V. Als jij daarover vragen hebt, kan je contact opnemen met de Data Protection Officer van Schiphol.

Deze versie is van 4 september 2020.