Verwerking van gegevens: Contact met Schiphol

Welke (persoons)gegevens verwerken wij?
Via de telefoon, e-mail, de website van Schiphol en social media kan jij contact opnemen met de klantenservice van Schiphol. Afhankelijk van de vraag die je aan Schiphol stelt, kan Schiphol daarbij vragen om jouw contact- en vluchtgegevens.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Schiphol zal de door jou gedeelde gegevens alleen gebruiken om jouw vraag te beantwoorden en om haar klantenservice te verbeteren (bijvoorbeeld door anoniem gemaakte Q&A’s die aangepast kunnen worden door input van klanten). Schiphol heeft een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van jouw gegevens.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?
Binnen enkele dagen nadat jouw vraag is beantwoord zullen we jouw persoonsgegevens verwijderen. Jouw vraag of opmerkingen bewaren we wel, in geanonimiseerde vorm.

Met wie delen wij jouw gegevens?
Als jouw vraag of opmerkingen alleen kan worden beantwoord door een andere partij, zullen we jou doorverwijzen naar de betreffende partij. We zullen jouw gegevens nooit zelf doorgeven.

Als jij contact met ons opneemt via social media bestaat de mogelijkheid dat jouw bericht door de aanbieder van het social media-bedrijf ook voor andere doeleinden wordt gebruikt. Wil je daar meer over weten? Neem dan het privacystatement van het betreffende bedrijf door.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke?
Schiphol Nederland B.V.

Deze versie is van februari 2020.