Contact met Schiphol

Schiphol Nederland B.V. (Schiphol) hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy. In dit privacystatement leggen we uit hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens wanneer je contact opneemt met onze Klantenservice.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Via de telefoon, e-mail, een contactformulier op de website van Schiphol en social media platformen (bv. Facebook Messenger, Instagram en X) kan jij contact opnemen met de klantenservice van Schiphol.

Afhankelijk van jouw vraag kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

Beheren van jouw account in ons systeem

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Privium ID (als je een Privium lidmaatschap hebt)
 • Informatie over uw vraag/verzoek

Wanneer je belt

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Taalkeuze
 • Gespreksinformatie (opname, tijdsduur, datum en tijdstip van het gesprek)
 • Korte schriftelijke uitwerking van het gesprek

Wanneer je mailt of het contactformulier stuurt

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Datum ontvangen van de e-mail/contactformulier
 • Inhoud van de e-mail/contactformulier
 • IP-adres
 • Indicatie verminderde mobiliteit (contactformulier)

Wanneer je contact opneemt via social media (YouTube, Instagram, X, Facebook, LinkedIn)

 • Accountnaam
 • Datum en tijdstip bericht
 • Inhoud bericht

Wanneer je contact opneemt via WhatsApp

 • WhatsApp gebruikersnaam
 • Telefoonnummer
 • Profielfoto gebruiker
 • Datum en tijdstip versturen/ontvangen van berichten
 • Of het bericht is gelezen of niet (enkele vink, dubbele vink)
 • Inhoud bericht

Wanneer je contact opneemt via onze chatbot

 • Inhoud bericht
 • IP-adres

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Schiphol zal jouw persoonsgegevens gebruiken om jouw vraag/verzoek zo goed mogelijk te beantwoorden.

Telefoonnummers en e-mailadressen worden gebruikt om jouw contactaanvragen bij elkaar te krijgen in ons systeem. Op die manier kunnen we eerdere behandelingen van jouw vraag of verzoek gebruiken om je beter te kunnen helpen.

Als u een Privium lidmaatschap heeft, dan gebruiken we jouw persoonsgegevens om klanthistorie op te bouwen, zodat we jou beter van dienst kunnen zijn als Privium lid.

Wanneer je belt kunnen gespreksopnames worden gebruikt voor trainingsdoeleinden om zo de klantenservice te verbeteren.

IP-adressen worden automatisch verwerkt door de platformen. Dit gegeven wordt niet gebruikt voor de behandeling van jouw vraag of verzoek.

Bij het verzenden van het contactformulier naar de klantenservice verwerken we jouw persoonsgegevens op basis van jouw toestemming.

Wanneer je contact opneemt met Schiphol via andere kanalen, dan verwerken we jouw persoonsgegevens op basis van onze gerechtvaardigd belang.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

We verwijderen of anonimiseren jouw persoonsgegevens zo gauw jouw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor Schiphol om te bewaren ten opzichte van het doel waarvoor we jouw persoonsgegevens hebben verzameld.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Om de klantenservice aan te bieden werkt Schiphol samen met RIFF. Dit is een organisatie dat gespecialiseerd is in het aanbieden van klantenservicediensten.

Schiphol verwerkt al het klantcontact in een cloudgebaseerde Customer Relationship Management (CRM) applicatie.

Daarnaast gebruikt Schiphol voor de verwerking van telefoongesprekken een communicatieplatform die geïntegreerd is in de CRM-applicatie. Verder werkt Schiphol voor de integratie van social media platformen in de CRM-applicatie samen met partijen die gespecialiseerd zijn in Social Media Management.

De gegevens die worden verwerkt in alle applicaties en diensten worden niet doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en met alle partijen zijn strikte privacy- en beveiligingsafspraken gemaakt hoe met de persoonsgegevens moet worden omgegaan.

Als jouw vraag of opmerking alleen kan worden beantwoord door een andere partij (bv. een luchtvaartmaatschappij of de douane), dan zullen we jou doorverwijzen naar deze partij. We zullen jouw persoonsgegevens nooit zelf doorgeven aan een andere partij.

Als jij contact met ons opneemt via social media bestaat de mogelijkheid dat jouw bericht door de aanbieder van het social media-bedrijf ook voor andere doeleinden wordt gebruikt. Wil je daar meer over weten? Neem dan het privacystatement van het betreffende bedrijf door.

Verwerken wij persoonsgegevens buiten de Europese Unie?

Schiphol verwerkt geen persoonsgegevens buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Wat zijn jouw rechten?

Inzage, wijziging en verwijdering van jouw persoonsgegevens
Jij hebt het recht te weten welke persoonsgegevens Schiphol over jou verwerkt. Als wij de gegevens niet direct van jou hebben gekregen dan heb je het recht te weten uit welke bron ze afkomstig zijn en een kopie hiervan te ontvangen.

Als blijkt dat jouw persoonsgegevens niet kloppen, kan jij ons vragen jouw gegevens te wijzigen. Jij kan ons ook verzoeken persoonsgegevens te verwijderen en het gebruik ervan te stoppen. In sommige gevallen bestaat de mogelijkheid dat we jouw verzoek weigeren.

Beperking van de verwerking en recht op overdracht van jouw gegevens
Als jij vindt dat wij jouw gegevens niet op een juiste manier verwerken, kun je vragen de verwerking te beperken.

Ook kun je ons vragen jouw digitale persoonsgegevens in een leesbare en bruikbare vorm over te dragen aan jou of aan een andere partij.

Bezwaar maken
Naast een verzoek om verwijdering of beperking van de verwerking, kan je ook bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Schiphol.

Bijvoorbeeld een bezwaar tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens vanwege jouw specifieke situatie. Als je bezwaar maakt, stoppen of beperken we in beginsel de verwerking tijdelijk. Als jouw bezwaar wordt gehonoreerd, stoppen of beperken we de verwerking definitief.

Jouw verzoek en onze reactie
Heb je een vraag, een verzoek of wil je bezwaar maken? Mail dan onze Data Protection Office (DPO) via dpo@schiphol.nl. We streven ernaar op tijd op jouw verzoek te reageren.

Als dat nodig is ter bevestiging van jouw identiteit, kunnen wij je vragen een kopie van een geldig identiteitsbewijs te sturen. Hoe je een veilige kopie maakt, vind je op deze site van de Rijksoverheid.

Van wie is dit privacystatement en hoe kun jij ons bereiken?

Schiphol is de verwerkingsverantwoordelijke binnen dit privacystatement.

Onze contactgegevens zijn:
Schiphol Nederland B.V.
Evert van de Beekstraat 202
1118 CP Schiphol

Hoe kan je contact opnemen met onze DPO?

Schiphol heeft een Data Protection Office (DPO) voor al jouw privacy gerelateerde vragen. De DPO geeft ons ook advies en houdt toezicht op de naleving van de privacywet- en regelgeving door Schiphol.

Heb je vragen of verzoeken met betrekking tot jouw persoonsgegevens? Mail dan naar de DPO via dpo@schiphol.nl of stuur een brief naar ons postadres, ter attentie van de DPO. Geef bij je verzoek je naam en e-mailadres of telefoonnummer door, zodat de DPO eventueel contact met je kan opnemen over jouw vraag of verzoek.

Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens?

Wanneer je niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens of de afhandeling van jouw verzoek of bezwaar, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waar vind jij de laatste versie van dit privacystatement?

De meest recente versie van deze privacyverklaring vind je op deze pagina. Indien nodig, updaten wij dit privacystatement. Dit kan het gevolg zijn van gewijzigd beleid, van wijzigingen in de gegevensverwerkingen of in de systemen waarmee wij gegevens verwerken.

Deze versie is van 16 april 2024.