Actievoorwaarden Privium 20 jaar: B&O Winactie

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de tijdelijke actie van Privium "Privium 20 jaar”, hierna te noemen “Actie”, georganiseerd door Schiphol Commercial B.V., gevestigd te (1118 CP) Schiphol aan de Evert van de Beekstraat 202, hierna te noemen “Schiphol”.

 2. Privium Plus leden kunnen via een Actie op Social Media kans maken op een prijs van Bang & Olufsen. Het gaat hier om 3 prijzen, hierna te noemen "Prijs"

 1. Deelname aan deze Actie staat open voor iedereen die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en Privium Plus lid is, hierna te noemen “Deelnemer(s)”.

 2. Via de online kanalen van Privium: Instagram, Facebook en LinkedIn wordt deze Actie kenbaar gemaakt. De Actie bestaat uit het raden hoeveel emoijs zijn verstopt in een afbeelding. Elke Deelnemer mag eenmalig meedoen aan de Actie. Bij meerdere pogingen telt het eerste antwoord gegeven. Het antwoord geeft men weer in de comments. In de comments kunnen de Deelnemers het antwoord achter laten en ook een bekende taggen. Deze bekende ontvangt – indien de Deelnemer die deze bekende heeft getagd winnaar is van een Prijs – een jaar lang een gratis Privium Plus lidmaatschap. Na één jaar zal het dan geldende tarief gelden voor het Privium Plus lidmaatschap. Het Privium Plus lidmaatschap wordt automatisch verlengd.

 3. De winnaar van de Actie zal persoonlijk via Privium op de hoogte worden gebracht via e-mail. In deze e-mail staat uitgelgd hoe en waar de winnaar de Prijs kan ophalen. De uitslag van de Actie zal ook kenbaar worden gemaakt via de online kanalen van Privium zoalsschiphol.nl, Facebook, LinkedIn en Instagram.

 4. Om de Prijs in ontvangst te nemen zal de winnaar deze kunnen afhalen in de winkel op vertoon van legitimatie en de bevestiging e-mail waarin staat dat deze deelnemer de winnaar is van de actie. Hierbij zal een foto gemaakt worden die ook geplaats kan worden op de online kanalen van Privium, schiphol.nl, Facebook, Instagram en LinkedIn. Door deel te nemen aan deze Actie gaat de Deelnemer akkoord met dit fotomoment en het gebruik van de foto.

 5. Door deelname aan deze Actie verklaart Deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden.

 6. De Actie loopt van 1 november 2021 t/m 8 november 2021. (“Actieperiode”)

 7. Deelname aan de Actie is kosteloos.

 8. De te ontvangen Prijs kan niet worden omgezet in geld of tegoed.

 9. Schiphol behoudt zich het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden te wijzigen, indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn jegens Deelnemers. De meest actuele Actievoorwaarden zijn te allen tijde te vinden op deze pagina

 10. Geen enkele garantie wordt gegeven met betrekking tot de correctheid, betrouwbaarheid, wijzigingen of inhoud van de webpagina's van de Actie. Schiphol is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor onsuccesvolle pogingen om deel te nemen aan de Actie, om welke reden dan ook.

 11. Bij een vermoeden van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de resultaten behoudt Schiphol zich het recht voor om Deelnemer uit te sluiten van deelname aan de Actie.

 12. Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 13. Voor vragen of klachten over de Actie kan met Schiphol contact worden opgenomen via www.schiphol.nl/contact.