Actievoorwaarden ‘Wish it forward’: Actievoorwaarden ‘Wish it forward’

1. Algemeen

1.1 Deze Actievoorwaarden (hierna: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de actie ‘Wish it Forward’ waarmee deelnemers kans maken op het in vervulling brengen van hun wens (hierna: ‘de Actie’).
1.2 De Actie wordt georganiseerd door Schiphol Group B.V., Evert van de Beekstraat 202, Postbus 7501, 1118 ZG Schiphol (hierna: ‘Schiphol Group’).

2. Looptijd Actie

2.1 De Actie start op dinsdag 2 januari 2018 om 07.00 uur en eindigt op vrijdag 2 maart 2018 om 23.59 uur (hierna ‘de Actieperiode’). Deelname na de Actieperiode is niet mogelijk.

3. Deelname

3.1 Deelname aan de Actie staat open voor iedereen ouder dan 16 jaar.

3.2 Deelnemen aan de Actie doe je door een wens voor een vriend/vriendin/familielid op te schrijven in één van de ‘Wish it forward’ boekjes van Schiphol, deze wens te fotograferen en deze foto op Twitter, Instagram of Facebook te delen onder vermelding van #Schipholwishes. Alleen berichten op openbare profielen kunnen worden beoordeeld.

3.3 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste opgave en verzending van gegevens bij deelname. Bij onvolledige en/of onjuiste opgave van gegevens kan de deelnemer van de Actie worden uitgesloten.

3.4 Deelnemen aan deze Actie is vaker mogelijk.

3.5 Zodra er minstens 40 wensen zijn gedaan, zal Schiphol de meest originele inzending selecteren.

3.6 De winnaars krijgen hun wens voor hun vriend/vriendin/familielid cadeau. Schiphol zal deze wens vóór 31 juni 2018 in vervulling laten gaan.

3.7 Het in vervulling brengen van de wens wordt door Schiphol Film Productions gefilmd. De hoofdpersonen van de wens (degene die de wens heeft ingezonden en degene voor wie de wens in vervulling wordt gebracht) worden hierbij in beeld gebracht.

3.8 De film die van de wens wordt gemaakt, wordt gepubliceerd op de social media kanalen van Amsterdam Airport Schiphol (Facebook, Instagram, YouTube en Twitter).

3.9 De winnaars krijgen uiterlijk op donderdag 15 maart 2018 een e-mail met de bevestiging dat zij hebben gewonnen.

3.10 Over de uitslag van deze Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

4. Overige zaken

4.1 Deelnemers aan de actie kunnen tijdens de actieperiode worden gecontacteerd voor meer informatie over de wens. Ook kunnen ingezonden foto’s worden gedeeld op de social media kanalen van Amsterdam Airport Schiphol. Dit betekent niet automatisch dat deze wens in vervulling wordt gebracht.

4.2 Schiphol Group is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actie en/of de Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden de Actie te beëindigen, zonder dat zij daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging van de Actie en/of de Actievoorwaarden dan wel beëindiging van de Actie zal door de Schiphol Group bekend worden gemaakt op www.schiphol.nl.

4.3 Schiphol Group is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor (de gevolgen van) gebreken in de door Schiphol Group en/of door derden te verstrekken prijzen.

4.4 Schiphol Group behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgeving deelnemers uit te sluiten van deelname aan deze Actie indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de Actie, niet conform de Actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of deze actie onrechtmatig proberen te beïnvloeden

4.5 Op deze Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

4.6 Eventuele klachten over deze Actie kun je telefonisch kenbaar maken via 0900-0141 of schriftelijk via het contactformulier.

4.7 Door deel te nemen aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met deze Actievoorwaarden.

4.8 Schiphol Group handelt in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.