Privium Parking: Actievoorwaarden voucher

Actievoorwaarden voucher 50%korting Privium Excellence

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de tijdelijke actie van Schiphol Parking “50%korting Privium Excellence”, hierna te noemen “Actie”, georganiseerd door Schiphol Nederland B.V., gevestigd te (1118 CP) Schiphol aan de Evert van de Beekstraat 202), hierna te noemen “Schiphol”.

 2. Van 1 november 2019 tot en met 31 maart 2020 wordt een tijdelijke korting verstrekt, middels een voucher, aan nieuwe en bestaande Privium leden in het welkomstpakket en in de Privium ClubLounge. Op deze voucher staat een promotie code waarmee men 50% korting ontvangt op parkeren in Privium Excellence. Deze promotiecode moet worden ingevuld tijdens stap 1 van het reserveer proces op de website van Schiphol: schiphol.nl/priviumexcellence

 3. De Actie geldt alleen voor nieuwe en bestaande leden en boekingen gedaan voor 1 april 2020. Na 31 maart 2020 vervalt de code en is de korting niet meer te gebruiken.

 4. Deelname aan deze Actie staat open voor iedereen die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en Privium lid is geworden, hierna te noemen “Deelnemer(s)”.

 5. Door deelname aan deze Actie verklaart Deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden.

 6. De Actie loopt van 1 november 2019 tot en met 31 maart 2020. (“Actieperiode”)

 7. Deelname aan de Actie is kosteloos. Voor het parkeren gelden de gebruikelijke tarieven verminderd met het desbetreffende kortingspercentage.

 8. De te ontvangen korting kan niet worden omgezet in geld of tegoed.

 9. Iedere Deelnemer kan maximaal één reservering plaatsen met deze korting. De code is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

 10. Schiphol behoudt zich het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de kortingsbedragen te wijzigen, indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn jegens Deelnemers. De meest actuele Actievoorwaarden zijn te allen tijde te vinden op https://www.schiphol.nl/voucher-conditions

 11. Geen enkele garantie kan gegeven worden met betrekking tot de correctheid, betrouwbaarheid, wijzigingen of inhoud van de webpagina's van de Actie. Schiphol is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor onsuccesvolle pogingen om deel te nemen aan de Actie.

 12. Bij een vermoeden van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de resultaten behoudt Schiphol zich het recht voor om Deelnemer uit te sluiten van deelname aan de Actie.

 13. Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 14. Voor vragen of klachten over de Actie kan met Schiphol contact worden opgenomen via https://www.schiphol.nl/nl/pagina/contact-privium/.

Actievoorwaarden voucher 15% korting P6 Valet Parking

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de tijdelijke actie van Schiphol Parking “15% korting P6 Valet Parking”, hierna te noemen “Actie”, georganiseerd door Schiphol Nederland B.V., gevestigd te (1118 CP) Schiphol aan de Evert van de Beekstraat 202), hierna te noemen “Schiphol”.

 2. Van 1 november 2019 tot en met 31 maart 2020 wordt een tijdelijke korting verstrekt, middels een voucher, aan nieuwe Privium leden in het welkomstpakket. Op deze voucher staat een promotie code waarmee men 15% korting ontvangt op parkeren in P6 Valet Parking. Deze promotiecode moet worden ingevuld tijdens stap 1 van het reserveer proces op de website van Schiphol: schiphol.nl/p6valet

 3. De Actie geldt alleen voor nieuwe en bestaande leden en boekingen gedaan voor 1 april 2020. Na 31 maart 2020 vervalt de code en is de korting niet meer te gebruiken.

 4. Deelname aan deze Actie staat open voor iedereen die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en Privium lid is geworden, hierna te noemen “Deelnemer(s)”.

 5. Door deelname aan deze Actie verklaart Deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden.

 6. De Actie loopt van 1 november 2019 tot en met 31 maart 2020. (“Actieperiode”)

 7. Deelname aan de Actie is kosteloos. Voor het parkeren gelden de gebruikelijke tarieven verminderd met het desbetreffende kortingspercentage.

 8. De te ontvangen korting kan niet worden omgezet in geld of tegoed.

 9. Iedere Deelnemer kan maximaal één reservering plaatsen met deze korting. De code is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

 10. Schiphol behoudt zich het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de kortingsbedragen te wijzigen, indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn jegens Deelnemers. De meest actuele Actievoorwaarden zijn te allen tijde te vinden op https://www.schiphol.nl/voucher-conditions

 11. Geen enkele garantie kan gegeven worden met betrekking tot de correctheid, betrouwbaarheid, wijzigingen of inhoud van de webpagina's van de Actie. Schiphol is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor onsuccesvolle pogingen om deel te nemen aan de Actie.

 12. Bij een vermoeden van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de resultaten behoudt Schiphol zich het recht voor om Deelnemer uit te sluiten van deelname aan de Actie.

 13. Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 14. Voor vragen of klachten over de Actie kan met Schiphol contact worden opgenomen via www.schiphol.nl/contact.