Actievoorwaarden: ‘Win een rondleiding over het landingsterrein'

1. Algemeen
1.1 Deze Actievoorwaarden (hierna: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de actie ‘Win een rondleiding over het landingsterrein van Schiphol’ waarmee mensen kans maken op een unieke rondleiding over het landingsterrein van Schiphol (hierna: ‘de Actie’).
1.2 De Actie wordt georganiseerd door Royal Schiphol Group B.V., Evert van de Beekstraat 202, Postbus 7501, 1118 ZG Schiphol (hierna: ‘Royal Schiphol Group’).

2. Looptijd Actie
2.1 De Actie start op maandag 5 augustus en eindigt op vrijdag 9 augustus om 23.59 uur (hierna ‘de Actieperiode’). Deelname na de Actieperiode is niet mogelijk.

3. Deelname
3.1 Deelname aan de Actie staat open voor iedereen van 15 jaar en ouder.
3.2 Deelnemen aan de Actie doe je door te reageren met het goede antwoord of meest creatieve uiting op de social media posts die we plaatsten in de Actieperiode.
3.3 De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste opgave en verzending van gegevens bij deelname. Bij onvolledige en/of onjuiste opgave van gegevens kan de deelnemer van de Actie worden uitgesloten.
3.4 Deelnemen aan deze Actie is vaker mogelijk, mits je niet al als winnaar bent gekozen tijdens de Actieperiode.
3.5 Royal Schiphol Group trekt op basis van de meest originele inzending en/of het goede antwoord de winnaar. Deze worden bepaald door een onpartijdige jury.
3.6 De winnaars van elke post horen dat de volgende dag. De winnaars worden door Schiphol bekendgemaakt in een reactie onder de post.
3.7 Winnaars van de actie moeten op 17 augustus aanwezig kunnen zijn tijdens de rondleiding. Het is niet mogelijk om op een andere datum de rondleiding te doen. Indien de winnaar niet kan, gaat de plek naar aan een andere deelnemer.
3.8 Winnaars van de actie zijn verplicht om op 17 augustus een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Dit moet een paspoort of identiteitskaart zijn. Een rijbewijs telt niet als geldig identiteitsbewijs. Indien de winnaar geen geldig identiteitsbewijs mee heeft, wordt deze geweigerd van verdere deelname aan de rondleiding.
3.9 Winnaars wordt gevraagd om via een privébericht op Facebook dan wel Instagram hun emailadres en telefoonnummer naar Schiphol te sturen, zodat verdere informatie over de rondleiding kan worden verstuurd.
3.10 De rondleiding over het landingsterrein op 17 augustus wordt door Schiphol Film Productions gefilmd en/of door een fotograaf van Schiphol gefotografeerd. Het is mogelijk dat u hierbij in beeld wordt gebracht. Indien u niet in beeld wilt komen, geef dit op de dag zelf door aan een medewerker van Schiphol.
3.11 De film die van deze rondleiding wordt gemaakt, wordt gepubliceerd op de social media kanalen van Amsterdam Airport Schiphol (Facebook, Instagram en LinkedIn).
3.12 De winnaars krijgen uiterlijk op donderdag 15 augustus 2019 een e-mail met de bevestiging dat zij hebben gewonnen en verdere informatie over de rondleiding.
3.13 Over de uitslag van deze Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

4. Overige zaken
4.1 Royal Schiphol Group is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actie en/of de Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden de Actie te beëin digen, zonder dat zij daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging van de Actie en/of de Actievoorwaarden dan wel beëindiging van de Actie zal door de Royal Schiphol Group bekend worden gemaakt op www.schiphol.nl.
4.2 Royal Schiphol Group is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor (de gevolgen van) gebreken in de door Royal Schiphol Group en/of door derden te verstrekken prijzen.
4.3 Royal Schiphol Group behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgeving deelnemers uit te sluiten van deelname aan deze Actie indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de Actie, niet conform de Actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of deze actie onrechtmatig proberen te beïnvloeden
4.4 Op deze Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
4.5 Eventuele klachten over deze Actie kun je telefonisch kenbaar maken via 0900-0141 of schriftelijk via https://www.schiphol.nl/nl/contact-schiphol/.
4.6 Door deel te nemen aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met deze Actievoorwaarden.
4.7 Royal Schiphol Group handelt in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.
4.8 De door de Deelnemer aan Schiphol verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt, met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving, met het doel de Deelnemer te kunnen laten deelnemen aan de Actie in de breedste zin des woords.