Actievoorwaarden voucher 50% korting Privium Excellence Valentine: Privium Excellence Valentine

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de tijdelijke actie van Schiphol Parking “ Privium Excellence Valentine”, hierna te noemen “Actie”, georganiseerd door Schiphol Nederland B.V., gevestigd te (1118 CP) Schiphol aan de Evert van de Beekstraat 202), hierna te noemen “Schiphol”.

 2. Van 13 februari 2020 tot en met 31 mei 2020 wordt een tijdelijke korting verstrekt, middels een voucher in de ClubLounge en Airside Lounge, e-mail en social kanalen van Privium aan nieuwe en bestaande Privium leden. Op deze voucher, in de e-mail of op de social kanalen staat een promotie code waarmee men 50% korting ontvangt op parkeren in Privium Excellence. Deze promotiecode moet worden ingevuld tijdens stap 1 van het reserveer proces op de website van Schiphol: schiphol.nl/priviumexcellence

 3. De Actie geldt alleen voor nieuwe en bestaande leden en boekingen gedaan voor 1 juni 2020. Na 31 mei 2020 vervalt de code en is de korting niet meer te gebruiken.

 4. Actie geldt alleen voor nieuwe boekingen en in- en uitrijden van 1 juli tot en met 31 augustus 2020.

 5. Actie geldt alleen voor het parkeerproduct Privium Excellence.

 6. Deelname aan deze Actie staat open voor iedereen die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en Privium lid is, hierna te noemen “Deelnemer(s)”.

 7. Door deelname aan deze Actie verklaart Deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden.

 8. De Actie loopt van 13 februari 2020 tot en met 31 mei 2020. (“Actieperiode”)

 9. Deelname aan de Actie is kosteloos. Voor het parkeren gelden de gebruikelijke tarieven verminderd met het desbetreffende kortingspercentage.

 10. De te ontvangen korting kan niet worden omgezet in geld of tegoed.

 11. Schiphol behoudt zich het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de kortingsbedragen te wijzigen, indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn jegens Deelnemers. De meest actuele Actievoorwaarden zijn te allen tijde te vinden op https://www.schiphol.nl/excellencevalentine

 12. Geen enkele garantie kan gegeven worden met betrekking tot de correctheid, betrouwbaarheid, wijzigingen of inhoud van de webpagina's van de Actie. Schiphol is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor onsuccesvolle pogingen om deel te nemen aan de Actie.

 13. Bij een vermoeden van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de resultaten behoudt Schiphol zich het recht voor om Deelnemer uit te sluiten van deelname aan de Actie.

 14. Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 15. Voor vragen of klachten over de Actie kan met Schiphol contact worden opgenomen via www.schiphol.nl/contact.