De Privium Cultuur Weken: Actievoorwaarden prijsvraag

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de prijsvraag van Schiphol Privium “Privium Cultuur – Prijsvraag 2019”, hierna te noemen “Actie”, georganiseerd door Schiphol Nederland B.V., gevestigd te (1118 CP) Schiphol aan de Evert van de Beekstraat 202), hierna te noemen “Schiphol”.

 2. Van 23 oktober t/m 7 november kunnen Privium leden meedoen met een on- en offline prijsvraag. Bij deze prijsvraag moeten 4 culturele bezienswaardigheden op volgorde van bezoekersaantallen per jaar worden gezet, beginnend met het hoogste aantal. De prijs die men kan winnen is een exclusieve rondleiding door het Rijksmuseum voor 2 personen. De winnaar wordt eind november bekend gemaakt.

 3. De Actie geldt alleen voor Privium leden.

 4. De actie wordt gecommuniceerd in de Privium ClubLounge van Schiphol, middels een ansichtkaart. Je vult je antwoorden in op deze kaart, samen met je naam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze kaart kan je inleveren in de Privium culture box op de balie. Daarnaast kunnen Privium leden meedoen aan de actie via de social media kanalen van Schiphol Privium.

 5. De verzamelde gegevens worden alleen voor deze actie gebruikt en na het verloop van de actie vernietigd.

 6. De winnaar van de Actie wordt gekozen door Schiphol en telefonisch op de hoogte gebracht.

 7. Deelname aan deze Actie staat open voor Privium leden die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, hierna te noemen “Deelnemer(s)”.

 8. Door deelname aan deze Actie verklaart Deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden.

 9. De Actie loopt van 23 oktober tot en met 7 november 2019. (“Actieperiode”)

 10. Deelname aan de Actie is kosteloos.

 11. De te ontvangen prijs kan niet worden omgezet in geld of tegoed.

 12. Iedere Deelnemer kan maximaal één keer meedoen aan deze prijsvraag.

 13. Schiphol behoudt zich het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de kortingsbedragen te wijzigen, indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn jegens Deelnemers. De meest actuele Actievoorwaarden zijn te allen tijde te vinden op http://schiphol.nl/priviumculture/actievoorwaarden

 14. Geen enkele garantie kan gegeven worden met betrekking tot de correctheid, betrouwbaarheid, wijzigingen of inhoud van de webpagina's van de Actie. Schiphol is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor onsuccesvolle pogingen om deel te nemen aan de Actie.

 15. Bij een vermoeden van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de resultaten behoudt Schiphol zich het recht voor om Deelnemer uit te sluiten van deelname aan de Actie.

 16. Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 17. Voor vragen of klachten over de Actie kan met Schiphol contact worden opgenomen via https://www.schiphol.nl/nl/pagina/contact-privium/