Over CDM : Druk Europees luchtruim

Het Europese luchtruim wordt drukker. Voor de Europese luchtverkeersleiding Eurocontrol wordt het steeds moeilijker om al dat vliegverkeer op een efficiënte manier af te handelen. Schaarse timeslots gaan verloren omdat vluchtinformatie niet altijd correct is. Daarom ontwikkelde Eurocontrol ‘Airport CDM’, kortweg CDM.

Wat is Collaborative Decision Making (CDM)?

Collaborative Decision Making (CDM) is een werkwijze waarbij alle operationele partijen op een luchthaven relevante (vlucht-)informatie met elkaar delen. Dat leidt tot een efficiënter afhandelingsproces op de luchthaven zelf en een betere informatievoorziening richting Eurocontrol, waardoor uiteindelijk ook het Europese luchtruim optimaal kan worden benut.

Samenwerking nodig

Bij de afhandeling van vliegtuigen zijn veel partijen betrokken: onder andere de luchthaven, de luchtverkeersleiding, luchtvaartmaatschappijen en grondafhandelaren. Elk van deze partijen neemt maatregelen om het eigen proces zo efficiënt mogelijk in te richten. Echter, in de optelsom van al die processen leidt dat nog niet tot de gewenste efficiëntie. Om dat voor elkaar te krijgen is intensieve samenwerking nodig.

Informatie delen

Het delen van operationele informatie is daarbij van cruciaal belang. Als een vliegtuig bijvoorbeeld twee uur te laat vertrekt uit Kaapstad, dan zal dit vliegtuig ook twee uur later op Schiphol aankomen. Dit heeft consequenties voor alle ketenpartners. De gereserveerde gate hoeft pas twee uur later beschikbaar te zijn, de grondafhandelaar wordt ook twee uur later dan gepland bij het vliegtuig verwacht.

Voorspelbaarheid neemt toe

Door operationele informatie zoals verwachte landingstijden, taxitijden, ‘on block’ (aan de gate) en ‘off block’ (afhandeling gereed) tijden gezamenlijk te definiëren en zo snel en nauwkeurig mogelijk met alle andere partijen te delen, neemt de voorspelbaarheid van het afhandelingsproces toe. Mensen en middelen kunnen beter worden ingezet, ook in afwijkende situaties zoals vertragingen of bijzondere weersomstandigheden. Uiteindelijk profiteert Eurocontrol mee, omdat eerder en nauwkeuriger kan worden voorspeld op welk tijdstip een vliegtuig weer kan vertrekken. Eurocontrol kan de schaarse timeslots efficiënter toewijzen.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Vanaf het moment dat de wielen van een vliegtuig de landingsbaan raken, tot aan het moment dat diezelfde wielen de startbaan weer loslaten, wordt nauwkeurig bijgehouden hoe de afhandeling verloopt. Die informatie wordt gedeeld via de CDM Portal, waar de luchthaven, de luchtvaartmaatschappij, de grondafhandelaar en de luchtverkeersleiding toegang toe hebben. Door vastgestelde werkwijzen en procesafspraken kunnen alle partijen gebruik maken van deze informatie en belangrijke beslissingen gezamenlijk nemen – collaborative decision making.

Beproefde werkwijze

Eurocontrol heeft de CDM-werkwijze op hoofdlijnen ontwikkeld, getest (onder andere op Schiphol) en op Europees niveau ingevoerd. Daarnaast stimuleert zij individuele luchthavens om CDM ook lokaal te implementeren zodat zowel lucht als grondprocessen volledig met elkaar gedeeld worden.

Alle partijen hebben voordeel

Alle deelnemende partijen hebben voordeel van de invoering van CDM. Hieronder een overzicht:

Luchthaven

 • milieuvoordeel: minder geluid en minder uitstoot van CO2 (klimaatverandering) en NOx (lokale luchtkwaliteit)
 • betere punctualiteit
 • efficiëntere gateplanning en -management
 • toename capaciteit op de luchthaven.

Luchtverkeersleiding

 • minder werkdruk door betere voorspelbaarheid van het vliegverkeer
 • minder kans op fouten
 • betere volgorde van vertrekkende vliegtuigen
 • betere klantgerichtheid
 • positieve (Europese) luchtruimnetwerkeffecten bij invoering op (grotere) luchthavens

Luchtvaartmaatschappijen

 • kortere taxitijden, kortere wachttijden aan de gate en bij de startbaan
 • brandstofbesparing en lagere CO2-uitstoot (minder ETS emissierechten nodig)
 • minder vertragingen waardoor hogere passagierstevredenheid
 • meer capaciteit halen uit dezelfde vloot.

Afhandelaren

 • betere planning van resources mogelijk, daardoor lagere kosten, meer winst
 • verbeterde klanttevredenheid.

Meer informatie

Implementatie van Airport CDM wordt actief gestimuleerd door de brancheorganisaties van luchthavens (ACI Europe), luchtverkeersleiding (CANSO), en vereniging van luchtvaartmaatschappijen (IATA). Eurocontrol heeft samen met IATA en ACI Europe een speciale website ontwikkeld over Airport CDM: www.euro-cdm.org (informatie alleen beschikbaar in het Engels).