CDM op Schiphol: Collaborative Decision Making

CDM staat voor Collaborative Decision Making. Ofwel gezamenlijke besluitvorming van alle operationele partners, luchthaven, Luchtverkeersleiding, luchtvaartmaatschappijen en grondafhandelaren, op basis van gedeelde informatie over het vlucht- en vliegtuigafhandelingsproces op de luchthaven.

CDM op Schiphol

Schiphol is een Europese mainport met als ambitie ‘Europe’s Preferred Airport’ te zijn en te blijven. Daarom investeert de luchthaven voortdurend in kwaliteit, capaciteit en klanttevredenheid. De invoering van Airport CDM op Schiphol betekent een belangrijke kwaliteitsslag.

Stappenplan CDM-implementatie

Voor de implementatie van Airport CDM op Schiphol is een programma opgezet waarin Amsterdam Airport Schiphol, KLM, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL),Grondafhandelaren en de Schiphol Airline Operators Committee (SAOC) samenwerken.

De invoering van CDM op Schiphol verloopt in twee stappen. De eerste stap is dat Schiphol lokaal gaat werken volgens de CDM werkwijze en haar operationele beslissingen op de luchthaven gaat nemen op basis van gedeelde informatie (van Luchthaven, Luchtverkeersleiding, Airlines en Grondafhandelaren) over vlucht- en vliegtuigafhandelingsproces. De tweede stap is dat Schiphol die operationele informatie real time gaat delen met Eurocontrol.

De eerste stap is gezet op 18 november 2015 waarbij het voordeel vooral ligt in het efficiënter gebruik van de gates, de taxi-, landings- en vertrekbanen op de luchthaven.

De tweede stap, het real time delen van de gezamenlijke operationele informatie met Eurocontrol, heeft plaatsgevonden op woensdag 16 mei 2018 en zorgt ervoor dat vluchten van en naar Schiphol beter passende time slots krijgen en daarmee ook het luchtruim efficiënter benut wordt.

Samenwerkingspartners CDM@AMS

  • Amsterdam Airport Schiphol: mede-initiatiefnemer van CDM op de locatie Schiphol
  • Luchtverkeersleiding Nederland: mede-initiatiefnemer van CDM op de locatie Schiphol
  • KLM: mede-initiatiefnemer van CDM op de locatie Schiphol
  • KNMI: ondersteunt het CDM initiatief op Schiphol d.m.v. meteo-informatie en advies
  • Grondafhandelaren
  • Schiphol Airline Operators Committee: vertegenwoordiger van alle luchtvaartmaatschappijen en afhandelaren op Schiphol

CDM video

Zie voor meer informatie de CDM video.