Schiphol Plaza najaarscampagne 2019: Actievoorwaarden

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Royal Schiphol Group, gevestigd te Schiphol aan het adres Evert van de Beekstraat 202, 1118 CP Schiphol (hierna: Schiphol), georganiseerde “Doe een aankoop op Schiphol Plaza en maak kans op een Stella Cosmo Superior FDST t.w.v. € 2.149,-” (hierna: de Actie), ter promotie van de Schiphol Plaza Herfstcampagne.
 2. De Actie loopt van 17 tot en met 21 oktober 2019 (hierna: de Actieperiode).
 3. De deelnemers aan de actie, die in de actieperiode een aankoop doen op Schiphol Plaza maken kans op een Stella Cosmo Superior FDST t.w.v. € 2.149,-. Door het inleveren van de aankoopbon met hierop je e-mailadres bij een van de Stella showmodellen op Schiphol plaza maak je automatisch kans op een Stella Cosmo Superior FDST.
 4. De prijs heeft een totale waarde van € 2.149,-.
 5. Er is geen maximale deelname, wel dient elke aankoopbon uniek te zijn.
 6. De prijs wordt verloot middels een trekking in week 44 van 2019.
 7. Deelname en prijzen innen vanaf 18 jaar.
 8. De prijs en/of eventuele restwaarde is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen.
 9. Eventuele kansspelbelasting over de prijzen wordt door Schiphol afgedragen.
 10. De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.
 11. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft Schiphol het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen.
 12. De winnaar van de prijs ontvangt uiterlijk in week 45 van 2019 vanuit Schiphol per e-mail een bevestiging van de gewonnen prijs.
 13. De gewonnen prijs zal worden toegestuurd naar de door de winnaar per e-mail verstrekte adresgegevens.
 14. Indien de winnaar niet binnen 30 dagen zijn adresgegevens verstrekt aan Schiphol, vervalt de prijs aan de eerste reservewinnaar.
 15. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt Schiphol zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
 16. Schiphol is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.
 17. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Schiphol.
 18. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Schiphol.
 19. Medewerkers van Schiphol (en anderen) betrokken bij deze actie zijn uitgesloten van deelname.
 20. De actievoorwaarden zijn te vinden via www.schiphol.nl/actie-stella.
 21. Vragen en opmerkingen betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij Schiphol via plaza@schiphol.nl. Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.