Controleer de postcode: Werkgebied Schipholfonds

Zien of een vereniging of stichting binnen het werkgebied van het Schipholfonds ligt? Controleer de postcode.

Ligt de postcode van het vestigingsadres van de vereniging of stichting binnen het werkgebied én vindt het project zelf plaats binnen het werkgebied? Dan kan een aanvraag worden ingediend. Ligt de vestigingsplaats van de vereniging of stichting waarvoor de donatie wordt aangevraagd (net) buiten het werkgebied van het Fonds? Dan kunt u helaas geen aanvraag indienen. Uitsluitend aanvragen uit het vastgestelde werkgebied worden in behandeling genomen.

Werkgebied Schipholfonds = Werkgebied Omgevingsraad Schiphol

Het werkgebied van het Schipholfonds is gelijk aan het gebied dat is vastgesteld door de Omgevingsraad Schiphol (ORS) als het gebied dat de meeste lusten en lasten ondervindt van de Luchthaven Schiphol. Het aldus vastgestelde werkgebied is gerelateerd aan de geluidsnormen van de start- en landingsbanen van de luchthaven. Het ORS-gebied is op wijkniveau (postcodes) bepaald.

Afbeelding werkgebied