Werken aan een goede leefomgeving: Schiphol als buur

Een goede buur is net zo waardevol als een verre vriend. Daarom letten wij op onderwerpen die jou bezighouden. Wij beseffen de impact die Schiphol als luchthaven heeft op jouw leefomgeving. Door te werken aan projecten op het gebied van geluid, luchtkwaliteit en veiligheid helpen wij de directe en indirecte leefomgeving van Schiphol te verbeteren.

  • Prettig leven en werken

    Onderwerpen die jou bezighouden en waar wij aan werken

  • Schipholfonds

    Bijdragen aan sportief bewegen in de omgeving van Schiphol

  • Maatschappelijk betrokken

    Evenementen en activiteiten voor omwonenden en andere geïnteresseerden