Schiphol als buur: Prettig leven en werken

Kun je prettig leven en werken in de omgeving van een luchthaven? Veel van onze buren vinden van wel. En als goede buur nemen wij onze verantwoordelijkheid om dit zo te houden. Door duidelijke en transparante informatie te geven en de leefbaarheid op het gebied van geluid, luchtkwaliteit en veiligheid te vergroten.

Vliegtuig in lucht bij huis

Bewonersaanspreekpunt Schiphol

Woon je in de omgeving van Schiphol en heb je een vraag of klacht? Of wil je meer informatie over de luchthaven? Dan kan het Bewonersaanspreekpunt Schiphol (BAS) je verder helpen. Zij weten wie je vraag kan beantwoorden of je klacht kan behandelen.

BAS is hét omgevingscentrum voor informatie en klachten over Schiphol. Zij registreren je melding en rapporteren deze bij Amsterdam Airport Schiphol, LVNL en de Omgevingsraad Schiphol. Terwijl jij maar één duidelijk aanspreekpunt hebt.

Vogels in veld

Schiphol en natuur

Een luchthaven en natuur worden niet snel met elkaar geassocieerd. Maar Schiphol heeft een bijzondere natuurlijke omgeving: het landingsterrein van 1600 hectare groot. Omdat hier bijna geen mensen komen, komen daar veel soorten fl ora en fauna voor; meer dan tweehonderd soorten bloemen en planten waaronder een aantal beschermde. En er zijn meer dan zeventig verschillende soorten vogels.

Stichting Leefomgeving Schiphol

Je wilt een prettige leef- en woonomgeving, maar je woont wel naast een drukke luchthaven. Wij beseffen onze impact maar al te goed. Daarom investeren wij - samen met de provincie en het Rijk - in de Stichting Leefomgeving Schiphol.

De stichting heeft als doel om de leefbaarheid in de Schipholregio te verbeteren. Daarbij ziet zij er ook op toe dat gemaakte afspraken worden nageleefd. Stichting Leefomgeving Schiphol ondersteunt diverse gebiedsgerichte verbeterprojecten. De stichting helpt individuele huishoudens met directe, fysieke schade, maar ook met financiële middelen.

Velden rondom Schiphol

Omgevingsraad Schiphol

Voor informatie over strategische vraagstukken en belangen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving, kun je terecht bij de Omgevingsraad Schiphol. Deze raad zorgt ervoor dat de luchthaven zich op een duurzame manier ontwikkelt - in een goede balans tussen luchtvaart en kwaliteit van de leefomgeving.

De gemaakte afspraken tussen belanghebbenden, worden vastgelegd in de verschillende convenanten. Zoals in de convenanten Hinderbeperking, Omgevingskwaliteit en Netwerkkwaliteit.

De Omgevingsraad Schiphol is de opvolger van de Alderstafel Schiphol en de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol.

Luchtkwaliteit als speerpunt

Net als jij vinden we een goede luchtkwaliteit belangrijk. Om de druk van de luchtvaart op de luchtkwaliteit te verminderen, zijn we continu op zoek naar innovatieve verbeteringsmaatregelen.

Zo rijden er op Schiphol veel elektrische voertuigen, worden vliegtuigen steeds schoner en maken we gebruik van zuiverende daken. Wij willen met Schiphol de meest duurzame luchthaven ter wereld worden.

Luchtfoto omgeving Schiphol

Baangebruik en geluid

Fanatieke fans vinden het geluid van een opstijgend of landend vliegtuig geweldig. Maar als buurman of buurvrouw van onze luchthaven, deel je deze passie misschien niet altijd. Daarom zijn wij continu op zoek naar slimme en innovatieve maatregelen om het geluid te verminderen.

Zo kiest de Luchtverkeersleiding Nederland altijd de start- en landingsbanen die op dat moment de minste geluidsoverlast geven voor de omgeving. Maar we ontwikkelen ook innovatieve projecten om het grondgeluid te verminderen.

Op NOMOS online kun je overigens het actuele vliegtuiggeluid op Schiphol volgen. En ook de gegevens vanaf november 2010 opzoeken.

De gebruiksprognose

De gebruiksprognose is een document wat Schiphol elk jaar opstelt om het verwachte baangebruik in kaart te brengen. Dit baseren we op voorspellingen en historische gegevens. Elk jaar evalueren we in februari of het klopte wat we hebben voorspeld. Dit wordt vervolgens besproken en geëvalueerd met de partijen in de Omgevingsraad Schiphol (ORS).

Wij vinden het belangrijk dat iedereen onze gebruiksprognoses , de evaluatie daarvan en de kwartaalrapportages kan inzien. Omdat de documenten complex zijn hebben wij een leeswijzer toegevoegd.

Hieronder vind je de leeswijzer. Hier staat een korte uitleg waar de documenten over gaan.

  • De gebruiksprognoses

    Dit zijn de prognoses van het verwachte baangebruik zonder baanonderhoud, extreem weer of andere zaken die voor verstoringen zorgen.

  • De evaluatie gebruiksprognoses

    Dit zijn de documenten waarin we het werkelijke gebruik vergelijken met de voorspelling. Dat doen we een keer per jaar.

  • De kwartaalrapportages

    Hier kijken we naar hoe we werkelijk hebben gevlogen en kijken we of we voldoen aan de gebruiksprognose. Dit doen we elk kwartaal.

Veiligheidsvoertuigen