Geluid verminderen: Oplossingen tegen grondgeluid

Grondgeluid wordt gevormd door laagfrequente trillingen. Dit voelbare dreunen wordt veroorzaakt door vliegtuigen op de grond. Met name merkbaar bij startende vliegtuigen.

Grondribbels - Oplossingen tegen grondgeluid

Grondgeluid is lastig te bestrijden met conventionele maatregelen. Het heeft grote golflengtes en 'rolt' daarom gemakkelijk over obstakels heen. Het wordt daarnaast weinig geabsorbeerd door lucht of bodem en huizen hebben lage isolatiewaarden voor dit laagfrequente geluid. In samenwerking met omwonenden en de Gemeente Haarlemmermeer zijn wij al jarenlang op zoek naar een goede oplossing.

Landschapsontwerp als oplossing tegen grondgeluid

Inwoners van Hoofddorp-Noord ervaren sinds de opening van de Polderbaan hinder van grondgeluid. Vooral in de winter, als de grond nat of hard is en deze de grondgeluidgolven weerkaatst. Windrichting en -sterkte spelen daarbij ook een rol.

Wij zijn al langere tijd op zoek naar een goede oplossing hiervoor. Na jarenlange onderzoeken is de oplossing gevonden en uitgevoerd als het 'Landschapsontwerp'. Landartpark Buitenschot - zie hieronder - maakt hier onderdeel van uit.

Buitenschot - Van reductie grondgeluid tot landartpark

Samen met stichting Mainport en Groen hebben wij aan de noordkant van Hoofddorp een bijzonder gebied ontwikkeld. Buitenschot is een 'Landartpark' waar recreatie, kunst en reductie van grondgeluid op een bijzondere manier met elkaar verweven zijn.