Landschapsontwerp als oplossing tegen grondgeluid:

Inwoners van Hoofddorp-Noord ervaren sinds de opening van de Polderbaan hinder van grondgeluid. Vooral in de winter, als de grond nat of hard is en deze de grondgeluidgolven weerkaatst. Windrichting en -sterkte spelen daarbij ook een rol.

Gezamenlijk zoeken naar een oplossing

Samen met bewonersvereniging Hoofddorp Noord en de Gemeente Haarlemmermeer hebben wij gezocht naar een oplossing. Daar is een innovatief plan uitgekomen om de hinder van grondgeluid te verminderen: het Landschapsontwerp. Het doel van het plan is om het grondgeluid met 10 dB te verminderen.

Volgens het gezamenlijke plan is op een aantal plekken in het gebied tussen Hoofddorp Noord en de Polderbaan grondribbels aangelegd. Een veelvoud van deze ribbels zorgt voor verstrooiing van het laagfrequente grondgeluid. Inwoners van Hoofddorp-Noord ondervinden hierdoor minder hinder.

Innovatief idee van TNO: geluid weerkaatsende grondribbels

De grondribbels zijn wigvormige heuvels die door hun schuine vlakken de geluidsgolven naar boven weerkaatsen. De ribbels zijn 3 meter hoog (1,5 meter boven het maaiveld en 1,5 meter daaronder). Het idee van de grondribbels komt van TNO, die de geluidreductie berekende en ook metingen deed met een schaalmodel in een windtunnel.

Fase 1: Ribbels op grond van Schiphol

De eerste ribbelsecties zijn aangelegd op eigen grond bij de Polderbaan. In oktober 2011 deed TNO een eerste geluidmeting. De resultaten zijn positief. De conclusie is dat de grondribbels werken zoals verwacht. Daarom kregen we voldoende vertrouwen dat het totale concept Landschapsontwerp een succes is.

Fase 2: Buitenschot

De tweede fase van het Landschapsontwerp omvat de aanleg van ribbels als onderdeel van Buitenschot, een recreatiegebied van de Stichting Mainport en Groen. Buitenschot is een Landartpark, waar recreatie, kunst en de reductie van grondgeluid op een inventieve manier zijn gecombineerd.

Structuren van grondr ribbels zorgen voor een parklandschap met doorkijkjes, zichtlijnen en beschutte plekken. Bijzonder is dat de ribbels een dubbele functie hebben: ze zorgen ook voor de reductie van grondgeluid. Het ontwerp maakt het park zelf tot een vorm van kunst (vandaar de naam 'landartpark'), maar er is ook kunst te vinden in het park. Het Landartpark is in oktober 2013 geopend.