Onderweg naar de toekomst: Klimaatafspraken

Al een aantal jaren geleden heeft de luchtvaart in Europees en internationaal verband afspraken gemaakt om de CO2 terug te dringen. Sinds 2012 geldt het Europese emissiehandelssysteem ook voor airlines. Voor vluchten binnen Europa moeten rechten gekocht om emissies uit te stoten. Internationaal heeft de ICAO, International Civil Aviation Organization, afspraken gemaakt met 74 landen. Vanaf 2020 moet de groei van de airlines van deze landen CO2-neutraal zijn. Maar de Nederlandse luchtvaartsector zit ook niet stil.

In 2018 heeft de Nederlandse luchtvaartsector het plan ‘Slim en Duurzaam’ gepresenteerd. Hierin staat hoe de sector de uitstoot in 2030 wil hebben teruggebracht naar het niveau van 2005. Het gaat om hele concrete maatregelen. In maart 2019 is het Ontwerpakkoord Duurzame Luchtvaart gepresenteerd met afspraken om de Nederlandse luchtvaart en luchthavens emissievrij te maken.

Slim en Duurzaam: actieplan voor de Nederlandse Luchtvaart

In ‘Slim en Duurzaam’ zijn alle maatregelen die de CO2 in de lucht en op de grond kunnen verminderen in kaart gebracht. Bij maatregelen in de lucht moet je denken aan het optimaliseren van vliegroutes, de inzet van synthetische of biokerosine, elektrisch vliegen of de overstap naar de trein voor korte afstanden. Bij al deze maatregelen wordt minder fossiele brandstof gebruikt en dus is er minder CO2-uitstoot.

Ontwerpakkoord Duurzame Luchtvaart

Door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de luchtvaartsector en kennisinstellingen is in maart 2019 het Ontwerpakkoord Duurzame Luchtvaart opgesteld. Hierin staan afspraken om de Nederlandse luchtvaart en luchthavens emissievrij te maken. Dit is de vertaling van het akkoord van Parijs naar de Nederlandse luchtvaartsector. Het akkoord is definitief als het kabinet de Luchtvaartnota publiceert (eind 2019/begin 2020).

Klimaatakkoord van Parijs

In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken om de CO2-uitstoot te beperken: 49 procent minder CO2 in 2030 en 95 procent minder CO2 in 2050. De internationale vluchten zijn uitgezonderd van Parijs omdat hierover aparte onderhandelingen door de ICAO, International Civil Aviation Organization, zijn gevoerd. Wel binnen Parijs vallen de binnenlandse vluchten en de grondgebonden activiteiten, denk aan autoverkeer op de luchthaven, de aankomst- en vertrekhal en de vrachtgebouwen.

Anders reizen

Een groot aantal bedrijven, waaronder ABN AMRO, ANWB, Eneco, Philips, PwC, Royal Schiphol Group, Strukton en Vattenfall, heeft met elkaar concrete maatregelen geformuleerd om de impact van hun zakelijk vliegverkeer te verminderen. Ze gaan onder meer de CO2 van het zakelijk vliegverkeer compenseren met CO2-certificaten en investeren in nieuwe technologieën zoals elektrisch/hybride vliegen of synthetische brandstoffen.