Een kijkje achter de schermen: Hoe werkt Schiphol aan duurzaamheid?

Een luchthaven die onder de streep geen afval produceert (zero waste) en niets uitstoot (zero emission). Toekomstmuziek? Nu nog wel, maar in 2030 moet die ambitie werkelijkheid zijn. Zo pakt Schiphol dat aan.

Keuzes maken

Meerdere wegen leiden naar Rome, ook of juist als het gaat om duurzaamheid. Daarom is het belangrijk dat we bewust beslissen wat we vanuit Schiphol wel en niet doen. Bij elke duurzaamheidskeuze wegen we in ieder geval drie aspecten af: strategie, impact en financiën. We stellen vragen als: draagt dit voorstel bij aan onze zero waste- en zero emission-doelstellingen? Heeft het voldoende impact? En wegen de baten op tegen de kosten?

Wel of geen zonnepanelen?

Een voorbeeld uit de praktijk. De afgelopen jaren werd vaak geopperd: ‘Kunnen we geen zonnepanelen plaatsen naast de landings- en startbanen?’. Hoewel veel mensen vermoeden dat dat een goed idee is, valt dat helaas vies tegen. Het is bijvoorbeeld riskant om zonnepanelen te plaatsen vlak naast de banen: stel je voor dat er een vliegtuig tegenaan komt. Ook is het vrij prijzig, omdat er kabels en leidingen nodig zijn die er nu nog niet liggen. En vergeet niet dat het groene, ‘lege’ gebied nu ook vruchten afwerpt: het compenseert de temperatuurstijging van alle kilometers asfalt. Zwarte panelen maken de omgeving juist warmer. Al met al kiest Schiphol er daarom nu voor om geen panelen te plaatsen in het veld, maar wel op daken van gebouwen. Als de techniek verandert, beslissen we misschien anders.

Van achter naar voor

Hoe Schiphol omgaat met duurzaamheid, is door de jaren heen veranderd. Eerst kwam het onderwerp bij ieder project pas als allerlaatste aan bod. De corporate-responsibility-afdeling vulde projectplannen aan met duurzame ideeën, maar vervolgens was er niet genoeg tijd om die op te nemen in het plan. De uitvoeringsfase moest snel van start. Langzamerhand kwam duurzaamheid steeds eerder in het proces aan bod. Inmiddels is dat bij de start van ieder nieuw project – dan zit een corporate-responsibility-collega met de projectleider om tafel, en bepalen zij samen hoe duurzaamheid daarin een rol kan spelen.

Invloed op de markt

Het voordeel daarvan is dat Schiphol nu niet alleen intern bijdraagt aan verduurzaming, maar ook extern. Dat zit zo: als Schiphol een aanbesteding uitschrijft voor potentiële leveranciers, stellen we eisen aan de mate waarin organisaties positief bijdragen aan onze duurzaamheidsdoelstellingen. Bijvoorbeeld door werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen of te werken volgens circulaire principes. Die eisen kunnen we telkens iets ophogen, omdat partijen steeds duurzamer te werk gaan. Een goed teken!