Bestuur Schipholfonds: Bestuur Schipholfonds

Het bestuur en de secretaris van het Schipholfonds.

Tom Egbers

"Als coach van een jeugdteam ervaar ik wekelijks hoe belangrijk de inzet van vrijwilligers bij sportverenigingen is. De wedstrijdsecretaris, de kantinehulp, de materiaalman of -vrouw, de schoonmaker van de kleedkamers; zij zijn de club.

Soms ontbreekt het die amateurverenigingen aan de middelen om de jeugd - en de oudere leden - van een essentiële faciliteit te voorzien. Waardoor de ontwikkeling van de club stagneert, afneemt, en sommige leden afhaken.

Het Schipholfonds, dat zich ten doel stelt juist meer mensen 'aan het bewegen' te krijgen, kan in sommige van die gevallen een bijdrage leveren. Om aan dat proces te kunnen bijdragen is mooi."

Tom Egbers (voorzitter), sportjournalist en presentator

Heleen L. Kuijten-Koenen

Bij Schiphol staat 'Werken is Bewegen' centraal voor de medewerkers. Maar ook voor de omgeving van Schiphol willen wij dit motto uitdragen, of we het nu hebben over sport, hobby of werk. Door bewegen kunnen we beter presteren. Ons lijf en onze hersenen hebben die beweging nodig. Nu zijn niet alle middelen daarvoor bereikbaar voor iedereen en juist daarom wil het Schipholfonds bijdragen. Bijdragen aan de mogelijkheid om te bewegen en te sporten, omdat wij dat belangrijk vinden! Ik zet mijzelf ook graag buiten het sportveld in beweging, voor beweging!

Heleen Kuijten (penningmeester), directeur Human Resources Royal Schiphol Group

Monique Hollenkamp

"Het Schipholfonds wil bewoners in de regio stimuleren om meer te gaan bewegen. Beweging houdt ons allemaal langer gezond en geeft plezier in het leven. Ook voor de minder validen is bewegen vaak heel belangrijk. En als we dat als Schipholfonds kunnen bevorderen dan draag ik daar graag mijn steentje aan bij."

Monique Hollenkamp (bestuurslid), Communicatieadviseur

Floris E. Vels

'Zitten is het nieuwe roken.' Als je onvoldoende beweegt, word je eerder ziek en als je veel beweegt, herstel je sneller als je ziek bent. Ook speelt sport een rol als 'bindmiddel in de samenleving'. Het brengt mensen bij elkaar. Door zich volledig te richten op meer sport en bewegen, draagt het Schipholfonds bij aan een gezonde én leefbare omgeving. Het is een groot genoegen daaraan een bijdrage te mogen leveren.

Floris Vels (bestuurslid), Kabinetschef/Manager External Affairs Gemeente Haarlemmermeer

Rolf Groot

"Voldoende beweging is gezond en wordt bovendien door veel mensen als plezierig ervaren. Veelal is hier materieel voor nodig en ontbreken daarvoor (deels) de financiële middelen. Het Schipholfonds kan het verschil maken tussen wel of geen realisatie. Juist deze toegevoegde waarde maakt dat ik me graag voor het Schipholfonds inzet."

Rolf Groot (bestuurslid), Adviseur Biomassa, Natuurlijk Advies

Olga Vossen-de Joncheere

Ambtelijk secretaris

Financiële gegevens

De jaarrekening 2017 is in het eerste kwartaal van 2018 opgesteld en goedgekeurd door een onafhankelijke accountant.