Nieuws: Zeker 1.000 reacties op hinderbeperkende maatregelen

Schiphol en LVNL hebben in ruim 6 maanden tijd zo’n duizend reacties ontvangen op het concept programma met hinderbeperkende maatregelen dat gepubliceerd is op minderhinderschiphol.nl. De reacties zijn kritisch en opbouwend: veel buren, bestuurders en andere geïnteresseerden zijn blij met het initiatief en zien tegelijkertijd ruimte voor verbetering. Samen met LVNL gaat Schiphol alle reacties doornemen om het plan verder aan te vullen en te verfijnen.

Gepubliceerd op: 4 november 2020

Mening geven

Van 12 maart tot 4 november had iedereen de gelegenheid om een reactie te geven op het conceptprogramma met hinderbeperkende maatregelen. Via de website minderhinderschiphol.nl kon je je mening geven via een online vragenlijst: in totaal maakten 851 mensen maakten hier gebruik van. Ook waren er openbare informatiesessies op locaties in de regio en online, waaraan in totaal zo’n 115 personen hebben deelgenomen. Tevens zijn er diverse gesprekken geweest met wethouders en gedeputeerden uit de omgeving van Schiphol en hebben gemeenten, provincies en andere organisaties schriftelijke reacties ingediend. Alle reacties zijn nu verzameld.

Programma aanbieden

Schiphol en LVNL gaan deze reacties in de komende maanden doornemen en deze per thema beantwoorden. De vier thema’s zijn baangebruik, vliegtuigtypes, vliegroutes en -procedures overdag en vliegen in de nacht. Alle binnengekomen feedback publiceren we in een overzichtelijke rapportage en er wordt door onafhankelijk onderzoeksbureau Partners + Pröpper een rapport van bevindingen gemaakt. In een ‘nota van antwoord’ reageren Schiphol en LVNL vervolgens op de ontvangen feedback en suggesties. Op basis hiervan wordt het plan verder verfijnd en wellicht ook nieuwe maatregelen toegevoegd. Vervolgens gaan we het programma aanbieden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Uitvoeringsplan hinderreductie

In deze Kamerbrief van 5 juli 2019 over de ontwikkeling van Schiphol heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan Schiphol gevraagd om samen met de sector en de omgeving een uitvoeringsplan hinderreductie op te stellen. De minister heeft aangegeven dat zij eraan hecht dat de hinderreductie gepaard gaat met concrete en zichtbare maatregelen voor de omgeving, die ook aansluiten bij hoe de hinder door omwonenden wordt beleefd. De concrete maatregelen staan los van eventuele besluiten over groei van het vliegverkeer in de toekomst.