Nieuws: Wat vind jij van de Maatschappelijke Raad Schiphol?

Schiphol vindt jouw mening als buur belangrijk. Tot voorkort bood de Omgevingsraad Schiphol (ORS) omwonenden een podium waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar kwamen. Dit jaar gaat de ORS over in de MRS: Maatschappelijke Raad Schiphol. En daar kan jij nu je mening over geven.

Gepubliceerd op: 16 februari 2023

Wat is het doel van de MRS?

De MRS wordt een wettelijk overleg- en adviesorgaan voor alles wat met luchtvaart en Schiphol te maken heeft. Het doel is om input en advies te geven over concrete projecten om hinder te voorkomen of te verminderen. Dit advies is gericht aan ministerie van Infrastructuur en Waterstaat of aan Schiphol. In die adviezen kunnen meerdere gezichtspunten naast elkaar bestaan. De MRS kan op eigen initiatief en gevraagd adviseren, denkt na over de kwaliteit van leefomgeving en brengt gedachten hierover naar voren.

Geef nu je mening

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat houdt op dit moment een internetconsultatie waarin jij je mening kunt geven over de nieuwe Maatschappelijke Raad Schiphol. Heb jij goede ideeën voor de MRS? Of hoe bestaande en nieuwe bewonersgroepen hieraan kunnen deelnemen? Je kan nog tot en met 27 maart jouw ideeën insturen via deze link.