Nieuws: Tijdelijk ander baangebruik

Sinds 20 april wordt er afgeweken van het normale baangebruik en is de geluidsbelasting anders verdeeld over de omgeving. Dat duurt nog tot 7 juli. Het andere baangebruik heeft meerdere oorzaken.

Gepubliceerd op: 4 juni 2019

Sinds 3 mei is er sprake van onderhoud aan rijbaan A8. Dit duurt nog tot 7 juli. Daarom wordt de Kaagbaan minder gebruikt en de Zwanenburgbaan en Aalsmeerbaan vaker. Hierdoor kan je overlast ervaren die je niet verwacht had. Wij willen zo voorspelbaar mogelijk zijn over baangebruik en de impact die dat heeft op de omgeving. Dit had hier beter gemoeten. Wij zullen dit als Schiphol en LVNL evalueren en om zo de lessen hieruit te kunnen leren.

Het onderhoud aan de rijbaan heeft een strakke planning en gaat 24/7 door om het binnen de termijn af te krijgen. Rijbaan A8 wordt intensief gebruikt, met name als oprit naar de Kaagbaan maar ook voor het taxiënd verkeer van en naar de gates. Hierdoor zijn de asfaltlaag en fundering beschadigd. Deze worden nu hersteld. Ook wordt de verlichting verduurzaamd (van halogeen naar led) en de afvoer van regenwater verbreed.

Eerder van 20 april tot 1 juni was er de invoering van Electronic Flight Strips (EFS) door Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Met dit nieuwe systeem wordt het vliegverkeer op Schiphol nog veiliger en efficiënter afgehandeld. Om de invoering goed te laten verlopen, zijn zoals aangekondigd vaker parallelle baancombinaties gebruikt. Dit zorgde voor een andere geluidsbelasting. Met name is meer gebruik gemaakt van de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan, de Kaagbaan is daarentegen minder ingezet. Voor een deel betrof dit dezelfde periode als het onderhoud van rijbaan 8.

Ook het weer met overwegend noordenwind speelt hierin een rol.

Wil jij weten welke baan momenteel in gebruik is? Op www.bezoekbas.nl vind je alles over het actuele baangebruik.