Nieuws: Schiphol wil lokale luchtkwaliteit verbeteren

Schiphol onderzoekt extra maatregelen om de hoeveelheid ultrafijnstof op en om de luchthaven verder omlaag te brengen. Dit doen we in samenspraak met andere partijen in de Nederlandse luchtvaartsector. Met de extra maatregelen willen we de lokale luchtkwaliteit verbeteren.

Gepubliceerd op: 26 oktober 2021

Ultrafijnstofconcentraties

Uit onderzoek dat onafhankelijk instituut TNO in opdracht van Schiphol uitvoerde, blijkt dat er in de buitenlucht rond de terminal en pieren ultrafijnstofconcentraties van gemiddeld 100.000 tot 120.000 deeltjes per kubieke centimeter zijn gemeten. Ter vergelijking: aan een drukke weg in het centrum van Rotterdam zijn gemiddelden per kwartier gemeten tot maximaal 100.000 deeltjes per kubieke centimeter. In Europese steden zijn nabij wegen jaargemiddelde concentraties tussen de 10.000 en 80.000 deeltjes per kubieke centimeter gemeten.

Duurzaam taxiën

Het TNO-onderzoek is van belang voor de werknemers op de luchthaven. Op grond van de resultaten van het onderzoek worden aanvullende acties en een versnelling van acties onderzocht om de ultrafijnstofconcentratie verder omlaag te brengen. De sector gaat de mogelijkheid onderzoeken om uiterlijk 2030 duurzaam taxiën de standaardprocedure te laten zijn op Schiphol. Daarmee wordt een vliegtuig van en naar de baan gesleept, zonder dat de motoren draaien.

Actieplan ultrafijnstof

Schiphol is al langer bezig met het onderzoeken en terugdringen van de uitstoot van ultrafijnstof. In 2019 is een actieplan ultrafijnstof door Schiphol in samenwerking met de luchtvaartsectorpartijen opgesteld, om de uitstoot omlaag te brengen in het verkeer van en naar de luchthaven, op de luchthaven zelf en van de vliegtuigen. Belangrijk daarbij zijn investeringen in nieuwe vloot, het gebruik van duurzame brandstoffen (SAF) en het verduurzamen van de grondoperatie. Als onderdeel van dit actieplan heeft Schiphol TNO gevraagd een onderzoek te doen naar de concentraties van ultrafijnstof op het Schiphol-terrein. Bij dit onderzoek is input gevraagd aan vakbonden en platformmedewerkers. Het RIVM heeft het onderzoek inhoudelijk beoordeeld.

Lees meer over het onderzoek naar ultrafijnstof.

Uitstoot terugdringen

Voor de grondoperatie heeft de luchtvaartsector het doel om deze uiterlijk in 2030 geheel uitstootvrij te opereren en daarmee ultrafijnstof drastisch te reduceren. Dit wordt gedaan door efficiënter met energie om te gaan, grondmaterieel te elektrificeren, de aanleg van walstroom bij gates, te zoeken naar alternatieven voor fossiel gas en waar mogelijk de overstap te maken naar hernieuwbare energie. Tevens onderdeel van het actieplan zijn onderzoeken om kennis te vergroten en maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren.