Nieuws: Schiphol onderschrijft duurzame koers voor luchtvaart

Een veilige luchtvaart met een sterk netwerk van verbindingen, minder hinder voor de omgeving en minder impact op het milieu. Zo moet de luchtvaart zich volgens het kabinet op de lange termijn (tot 2050) ontwikkelen. De visie van het kabinet vind je in de concept-Luchtvaartnota, die 15 mei verscheen. Schiphol is positief over de plannen van het kabinet.

Gepubliceerd op: 18 mei 2020

Netwerk, omgeving en milieu in balans

Het kabinet benadrukt dat een sterk internationaal netwerk door de lucht belangrijk is voor de Nederlandse open economie. De ontwikkeling van het netwerk moet wel in balans zijn met de omgeving en het milieu. Schiphol onderschrijft de koers van het kabinet. De luchthaven werkt al aan een betere balans tussen de kwaliteit van het netwerk, dat van groot belang is voor de Nederlandse economie, en de kwaliteit van de leefomgeving.

Wat we al doen

Schiphol heeft al een groot aantal acties ingezet voor een betere leefomgeving. Zoals de investeringen en innovaties om emissievrije luchtvaart te realiseren, duurzaam taxiën, synthetische brandstof, actieplannen ter vermindering van ultrafijnstof en stikstof en samenwerking met LVNL om hinder in de omgeving te verminderen.

Gecontroleerd herstel van coronacrisis

De luchtvaart maakt momenteel een moeilijke en onzekere periode door. Het herstel zal waarschijnlijk enkele jaren gaan duren. Schiphol pleit ervoor deze periode volgens de uitgangspunten van de Luchtvaartnota te laten verlopen en wil dat het herstel gecontroleerd plaatsvindt. Dit betekent jaarlijks een voorspelbaar aantal vliegbewegingen. En bij de herverdeling van vrijgekomen start- en landingsrechten krijgen netwerkkwaliteit en duurzaamheid een belangrijke plek. Dat biedt zekerheid voor omwonenden en de Nederlandse luchtvaart en geeft direct invulling aan de uitgangspunten van de ontwerp-Luchtvaartnota.

Meer weten?