Nieuws: RIVM onderzoekt hinder van vliegtuiggeluid

In 2020 hebben, bij dezelfde hoeveelheid geluid, meer omwonenden van Nederlandse luchthavens ernstige hinder en ernstige slaapverstoring ervaren dan in 2002. Dat is de uitkomst van een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Gepubliceerd op: 9 maart 2023

Het RIVM deed begin deze eeuw al onderzoek naar de mate waarin omwonenden hinder van vliegtuiggeluid ervaren. Toen gebeurde dat alleen voor Schiphol. Voor het nieuwe onderzoek werden in totaal veertien Nederlandse luchthavens (Schiphol, Groningen, Rotterdam, Lelystad, Eindhoven, Maastricht en acht militaire luchthavens) meegenomen.

Tijdens het onderzoek vergeleek het RIVM de zogenaamde gemiddelde geluidsbelasting van vliegtuigen in decibellen over het gehele jaar met gegevens uit de Gezondheidsmonitor van de GGD over de geluidshinder die mensen zelf zeggen te ervaren. De uitkomst van deze vergelijking geeft bij een bepaald geluidniveau aan hoeveel hinder omwonenden hebben.

Vaker thuiswerken

Het blijkt dus dat omwonenden meer hinder ervaren dan je op basis van het eerdere onderzoek in 2002 zou verwachten. Wellicht zijn de gevolgen van de coronapandemie hiervan van invloed. Volgens de GGD-monitor ervoeren omwonenden namelijk in 2020 meer ernstige hinder dan in 2016, terwijl er in dat jaar juist meer werd gevlogen. Dat kan komen doordat mensen vaker zijn gaan thuiswerken en daardoor dus vaker vliegtuiggeluid horen.

Overigens verschilt de mate waarin geluidshinder wordt ervaren per vliegveld, al kan het RIVM door de opzet van het onderzoek niet verklaren waarom dit het geval is. In de Gezondheidsmonitor van de GGD wordt namelijk alleen gevraagd naar de mate van hinder en slaapverstoring. En dus niet naar eventuele oorzaken hiervan of omstandigheden die hierop van invloed kunnen zijn, zoals de houding van mensen ten opzichte van de luchthaven of de persoonlijke gevoeligheid voor geluid.

Samen op weg naar minder hinder

Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zetten zich met steun van de luchtvaartmaatschappijen in om geluidshinder verder terug te dringen. Dat doen we door continu te werken aan maatregelen die de hinder doen afnemen en de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. Op minderhinderschiphol.nl zie je het plan met maatregelen die we nemen op het gebied van baangebruik, vliegtuigtypes, vliegroutes en -procedures voor vliegen overdag en ‘s nachts.

Het volledige bericht van het RIVM vind je hier.