Nieuws: Proef met verbeterde geluidsmetingen rond Schiphol

In de omgeving van Schiphol staan 41 geluidsmeetposten, waarmee we de geluidsniveaus van het vliegverkeer meten om data te verzamelen. We zijn nu een proef gestart met drie van deze meetposten in Nieuw-Vennep, Spaarndam en Castricum om te kijken of we de kwaliteit van de geluidsmetingen kunnen verbeteren, zodat het gemeten geluid nauwkeuriger aan een vlucht kan worden gekoppeld.

Gepubliceerd op: 8 september 2021

Vliegtuiggeluid meten

De meetposten bestaan uit een microfoon die op een mast van 6 tot 10 meter staat. De microfoons, die vaak ook op daken van gebouwen staan, meten permanent al het geluid in de omgeving. Zodra het geluid boven de drempelwaarde van ongeveer 60 decibel komt, wordt er een geluidsopname van 10 tot 120 seconden gemaakt. Hiermee leggen we het verloop van het geluid vast. Dit wordt geanalyseerd en met behulp van radargegevens en een geluidsprognose kunnen we een geluidsmeting koppelen aan een vlucht.

Nieuwe manier van analyseren

Op dit moment kunnen we aan grofweg 85 procent van de vluchten binnen een kilometer van een meetpost een geluidsmeting koppelen. Voor vluchten binnen twee kilometer van de meetpost is dit percentage lager. Soms wordt er mogelijk onterecht een vlucht gekoppeld aan een geluidsmeting. Om de kwaliteit van de informatie over vliegtuiggeluid te verbeteren, doen we nu een proef met een nieuwe manier van geluid analyseren. Daarin testen we of de drempelwaarde achteraf kan worden bijgesteld, zodat we geen vluchten missen of alsnog geluidsmetingen kunnen toekennen aan een vliegtuig. We hopen vooral op verbetering bij meetposten waar meerdere vluchten kort na elkaar overkomen – waarbij het koppelen van de geluidsmeting lastig is - of bij meetposten die zich verder van de start- en landingsbanen bevinden - waar dus mogelijk een lagere drempelwaarde nodig is.

Eerste resultaten veelbelovend

De proef wordt uitgevoerd met meetpost 15 in Nieuw-Vennep, meetpost 19 in Spaarndam en meetpost 32 in Castricum. Uit de eerste resultaten van een test van een derde partij blijkt dat gemiddeld 95 procent van de vluchten het geluid is gemeten. Het doel van de proef is om te onderzoeken of de nieuwe manier van analyseren beter werkt en of het niet veel ongeldige metingen oplevert.

Meer weten over geluidsmetingen rond Schiphol? Ga naar NOMOS online.