Nieuws: Onderhoud met oog voor de omgeving

Baanonderhoud heeft invloed op welke start- en landingsbanen vliegtuigen kunnen gebruiken op Schiphol. En daarmee is baanonderhoud ook belangrijk voor jou als buur, want dan weet je wat je van het vliegverkeer kunt verwachten. Daar houden we dan ook rekening mee in de planning van het baanonderhoud. In dit artikel lees je hoe we dat precies doen.

Gepubliceerd op: 16 januari 2020

Normaal onderhoud

Jaarlijks zijn alle start- en landingsbanen één week in onderhoud. Tijdens dit onderhoud controleren we de baan volledig en waar nodig vernieuwen we het asfalt, de markeringen, de verlichting en de afwateringsgoten. Dit normale onderhoud vindt altijd plaats in het voorjaar of najaar. Omdat de meeste banen op Schiphol al 40 of 50 jaar oud zijn en nog dagelijks worden ingezet, is dit onderhoud zeker geen overbodige luxe.

Groot onderhoud

Elke baan is eens in de 8 jaar toe aan groot onderhoud. Hierbij werken we 2 tot 4 weken aan de toplaag van de baan. Het asfalt moet stroef genoeg zijn voor vliegtuigen om veilig te landen en op te stijgen. Eens in de 15 jaar werken we juist aan de onderlaag van de banen. Dit groot onderhoud aan het fundament duurt 10 tot 16 weken omdat dan de volledige toplaag van de baan moet. Het groot onderhoud vind altijd plaats in het voorjaar. Dit jaar plegen we groot onderhoud aan de toplaag van de Schiphol-Oostbaan. Volgend jaar is de onderlaag van de Polderbaan aan de beurt. We zorgen ervoor dat het groot onderhoud is verspreid over de jaren en dat er maximaal 1 baan per jaar in groot onderhoud is.

In het voorjaar of najaar

Baanonderhoud plannen we altijd zoveel mogelijk in het voorjaar of najaar. Dan zijn de weersomstandigheden het gunstigst en is de doorlooptijd het kortst. Bovendien hebben dan minder buren overlast van het vliegverkeer dan in de zomer wanneer mensen meer buiten verblijven. In de winterperiode zou baanonderhoud de minste overlast veroorzaken, maar helaas zijn dan de weersomstandigheden minder geschikt en zou de doorlooptijd veel langer zijn.

Onderhoud clusteren

Soms is een baan langer dan een week buiten gebruik tijdens normaal onderhoud. Dit komt doordat we overige werkzaamheden rond de baan of aan de rij- of taxibanen zoveel mogelijk clusteren met het baanonderhoud. Dit zie je ook terug in de Planning Baanonderhoud 2020. Door onderhoud zoveel mogelijk te clusteren, willen we de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperken. Klein onderhoud voeren we vaak ’s nachts uit, wanneer er veel minder vliegverkeer is dan overdag en de meeste banen buiten gebruik zijn.